816 училища ще получат допълнителни средства, за да нямат свободни часове учениците

816 училища ще получат средства по националната програма „Без свободен час в училище“ за изплащане на възнаграждения на учители, които заместват колеги в отпуск, за да не пропускат уроци учениците, съобщиха от пресцентъра на образователното министерство.

За периода от 1 март 2016 г. до 30 юни 2016 г. сумата възлиза на 729 209 лева. Общият бюджет на програмата за тази година е 2 млн. лева.  Списъкът на училищата, които са одобрен, е публикуван на сайта на МОН в рубриката „Програми и проекти“. Сред кандидатствалите училища има и професионални гимназии, които са общински след влизането в сила на новия закон за предучилищно и училищно образование от 1 август. Затова средствата за тях ще бъдат предоставени на общините.

Директорите на държавните и общинските училища са кандидатствали чрез регионалните инспекторати по образованието, като са представили документите, определени в програмата. Всяко училище може да кандидатства за не повече от 0,5 на сто от годишния размер на средствата за заплати и осигурителни плащания по утвърдения му бюджет за 2016 г.

Предстои Министерският съвет да приеме постановление, по силата на което ще бъдат изплатени 666 365 лева на общински училища и 92 441 лева на държавните за периода от 1 ноември  2015 г. до 28 февруари 2016 година.

 

Коментари

Задължително поле