9 милиарда върти семейство Лорер

Министърът на иновациите и растежа пуснал устройствения правилник на ведомството си за обществено обсъждане на 30 декември.

Условия за корупция в схемата “кум на кумеца”

Обещаха да съкратят 30 000 чиновници през 2022 г.

Семейство Лорер ще въртят 9 млрд. лева. Съпругът Даниел Лорер, в качеството си на министър на иновациите и растежа, подпомаган от съпругата си Виолета Лорер ще управляват парите от програмите за конкурентност и за научни изследвания, както и от Националния план за възстановяване. Парите семейството получава за управление от кума си министър-председателя Кирил Петков.

Даниел Лорер концентрира в създаденото със специални цели Министерство на иновациите и растежа голяма част от средствата, идващи от Брюксел. За да не е в явен конфликт на интереси съпругата - Виолета Лорер стана шеф на кабинета на вицепремиера, отговарящ за еврофондовете и финансов министър Асен Василев. Преди десетина дни тя стана и представител на държавата в НЗОК.


Това не фигурира в мотивите на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ), в които се констатира, че има риск за корупция при управление на еврофондовете. Съсредоточаването на огромен финансов ресурс в семейство Лорер сериозно тревожи гражданите, показват множество публикации в социалните мрежи.

Кумово-семейното управление на огромния ресурс може да генерира корупция, сочи решение на КПКОНПИ, която е анализирала проекта за устройствен правилник на министерството на Лорер.

В анализа е посочено, че общият финансов ресурс, който ведомството на Лорер ще управлява е в размер на 4 323 998 910 евро, без да се отчитат средствата по предходния програмен период.

От КПКОНПИ предупреждават, че в устройствения правилник са установили следните индикации, представляващи рискови зони за корупция:

1. Несъразмерно разпределение на функции и отговорности

2. Необосновано увеличение и разпределение на щатната численост, както и липса на административен капацитет, създаващи възможност за неефективно разходване на публичен ресурс (изразходване на повече от необходимите средства за постигане на очаквания резултат);

3. Неефективно управление на процеса, свързан с правонарушенията при администриране на средства от европейски фондове, инструменти и програми

4. Неосигуряване на достатъчна публичност на проекта на Устройствения правилник на Министерството на иновациите и растежа

Комисията е анализирала правилника на ведомството на Лорер, тъй като с проекта на правилника се възлага управление и контрол на значителна част от средствата, предоставени на България от ЕС. Любопитна подробност е, че правилникът е пуснат за обществено обсъждане на 30 декември, а заради спешността му срокът е намален от 30 на 14 дни.

Експерти коментираха, че е недопустимо толкова важен документ, свързан с евросредства да бъде “претупан” набързо в суматохата. От КПКОНПИ предупреждават за липса на надеждни механизми за контрол на харчовете. Изтъкват и че буди недоумение фактът, че един и същи член на Министерския съвет (Асен Василев) се оказва в позиция да дава задължителни методически указания на сертифициращите органи и одитните органи във връзка с управлението на програмите, които са му подчинени.

“Това обуславя рискове по отношение на системата за контрол на всички нива на управление на средствата от ЕС, тъй като министърът на финансите е и вицепремиер, отговарящ за еврофондовете. Налице са реални предпоставки за смесване на възлагателни, изпълнителски и контролни функции, чрез неспазване на основни изисквания, отнасящи се до пълния цикъл на управление и контрол на програми и проекти”, пише в анализа.
Там е посочено, че предстои и значително раздуване на щата при липсващ административен капацитет.

Проектът на устройствен правилник предвижда специализираната администрация да бъде в 4 дирекции. Нови са “Политики и анализи”; “Инструменти за икономически растеж”, а “Насърчителни мерки и проекти” (щатът до сега е бил 14 човека) и Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност” (досегашен щат 212 човека) са част от предишното министерство на икономиката.

В правилника се предвижда в “насърчителни мерки” да заработят два пъти повече хора - 25 души, а в Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност” броят на сътрудниците да бъде увеличен със 70 бр. или над 7 пъти (от 13 на 96 щатни бройки). Така изглежда на практика административната реформа на правителството на Кирил Петков, в която финансовият министър Асен Василев обещаваше съкращаване на 30 000 чиновници до края на 2022 г., коментираха пред “Труд” експерти в областта на държавната администрация, които прогнозират предстоящо раздуване на чиновничеството. Доказателство в тази посока има в изобилие в правилника за новото министерство на Лорер, който твърдеше, че няма да има нови назначения - само щели да се прехвърлят дирекции и отдели. В проекта е записано, че освен новите дирекции и раздутия щат на старите ще се “предвижда и възможност да бъдат привличани временно нещатни сътрудници”, на които ще се плаща със средства от програмите. От опозицията попитаха иронично, нещатни сътрудници не бяха ли при МВР.

А от КПКОНПИ предупреждават, че “въпреки завишената щатна численост, новата Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност” се очаква да заработи в условия на краен дефицит на експерти. Паралелно в тази дирекция се очаква да се сформира нов екип за управление на проектите по Националния план за възстановяване и устойчивост.

“В условията на остър експертен дефицит се създава риск от делегиране на функции за част от програмите към други външни за министерството структури (междинни звена), като използването на подобен подход в предишни програмни периоди бе доказано неефективно”, пише още в анализа на КПКОНПИ, откъдето препоръчват Министерски съвет да не бърза с приемането на устройствения правилник на министерството на Лорер.

Решение

КПКОНПИ отхвърли промени за еврофондовете

Комисията за борба с корупцията отхвърли промени в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Мотивите са, че вицепремиерът и финансов министър Асен Василев, който е вносител на измененията, създава корупционен риск, прехвърляйки механично “Централно координационно звено” от Министерски съвет във финансово министерство. При преглед на законопроекта се установява, че в чл. 10 се създава нова ал. 3, която е със следното съдържание:“За Централно координационно звено може да бъде определено звено в рамките на Министерството на финансите”. Така разписан текстът на новата разпоредба дефинира под условие съществуването на Централно координационно звено и функциите му, пише в мотивите на КПКОНПИ. Предложеното изменение създава предпоставки за неефикасност и неефективност, което от своя страна, способства прояви на корупционен риск, се казва още в анализа на антикорупционния орган. Посочено е също и, че Асен Василев е поискал съкратен срок от 14 дни за ключовите промени.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Мнения