95% от бизнеса трудно намира обучени кадри

Всяка трета фирма недоволна от езиковата подготовка на служителите си

95% от фирмите трудно намират квалифицирани кадри. Това показва проучване на Българска търговско-промишлена палата сред фирмите-членове за нивото на образование на кадрите и нужните специалности в бранша.

Мениджъри: На младежите им липсва предприемаческо мислене

От анкетата става ясно, че работодателите не са доволни от нивото на знанията на студентите в страната. Образованието на младежите не е достътъчно, считат 61% от мениджърите, крайно недоволни от подготовката на студентите са 17% от фирмите, а работодателите доволни от образованието на младите кадри у нас са само 22%.

Почти 80% от представителите на бизнеса споделят, че има голям пропуск в професионалните умения на студентите, а близо 40% мислят, че младежите не умеят да работят в екип. Освен това всяка трета фирма не е доволна от езиковата подготовка на служителите си. Според 31% от анкетираните мениджъри на младите кадри им липсва предприемаческо мислене и изпитват трудности да приложат теоретичните си знания в практика.

Глад за инженери и електротехници

Според работодателите има глад за инженери, електротехници и икономисти, като над 70% от анкетираните прогнозират, че през следващите пет години ще са необходими специалисти, завършили техническо образование.

51% от анкетираните фирми са обучавали допълнително назначеният персонал чрез специализирани курсове. 41% от работодателите са обучавали служителите си допълнително, заради недостатъчни адекватни знания, а само 8% не са обучавали наетите студенти.

70% от мениджърите инвестират в обучения, а само 4% от фирмите наемат чужденци, когато не могат да открият подходящи кадри у нас. Други 12% от фирмите инвестират в технологии.

Коментари

Задължително поле