Airbnb няма да крие такси

В офертата ще пише дали е от частно лице

Платформата за отдаване на имоти под наем Airbnb се съгласи да промени начина, по който представя цените на уебсайта си, съобразявайки се с европейското законодателство за защита на потребителите. Това обявиха от Европейската комисия, след като на компанията беше даден срок до края на август да предложи промени.

Airbnb се ангажира да представя в сайта си общата цена на резервацията, включително и допълнителните такси, като например за обслужване и почистване. Досега често тези такси не се включваха в обявения наем за имота. Когато не е възможно предварително да се изчисли крайната цена, дружеството обещава ясно да информира потребителя, че може да има допълнителни такси.

Също така Airbnb се ангажира да посочва дали дадена оферта е от домакин, който е частно лице, или от професионалист, тъй като правилата за защита на потребителите са различни в двата случая. Промените ще влязат в сила до края на 2018 г.

Коментари

Задължително поле