Дават по 375 лв. на родители с деца до 12 г.

Само ако доходът им е до 610 лева и са в неплатен отпуск

Кандидатите не трябва да са включени в схемата 60/40

Родители на деца до 12 години вече могат да кандидатстват за еднократна помощ. Сумата е 375 лева и се изплаща от Агенцията за социално подпомагане.

Има условие към момента на заявяване на помощта единият или и двамата родители (или родителят, отглеждащ дете сам) да нямат вече право на платен отпуск или пък той да е използван. Също така трябва заявеният неплатен отпуск да е минимум 20 работни дни поради невъзможност за осигуряване от работодателя на дистанционна работа от вкъщи, независимо от началната дата на започване на отпуска.

За да получат сумата, месечният доход на членовете от семейството не трябва да надхвърля 610 лв., а родителите не трябва да имат други доходи - като например от наеми, услуги или допълнителни трудови доходи.

Задължително условие е родителите да са били осигурявани през последните 6 месеца, детето или децата трябва да са посещавали детска градина или училище преди 13 март 2020 г.

Също така кандидатстващите не трябва през тази година вече да са получавали еднократна помощ от Агенцията за социално подпомагане, нито пък да са включени в схемата 60/40.

От 14 април Агенцията за социално подпомагане вече приема документи за подпомагането. Формулярите могат да се подадат както на място в дирекцията “Социално подпомагане” по настоящ адрес, така и електронно чрез Системата за сигурно електронно връчване, а също по пощата с известие за доставяне и на ao@asp.government.bg.

TRUD_VERSION_AMP:0//
Публикувано от Адрияна Никифорова

Този уебсайт използва "бисквитки"