Рутинна процедура за АМ “Струма” представена като санкция срещу България

Представителството на Комисията в София изпрати до „Труд“ комуникацията си с изданието по темата за аутобана в района на Кресненското дефиле

По повод публикацията на „Труд“ - „Капитал“ изкара ЕК палач на магистрала „Струма“, в редакцията бе получено писмо от Представителството на Европейската комисия в България.

В текста коректно се разяснява, че „в своите връзки с всички медии ЕК действа по напълно прозрачен начин във всички случаи, когато техни представители се свържат със Службата на говорителите или с отдел ,,Преса и медии“.

От Представителството любезно ни изпратиха същия отговор, който са дали на вестник "Капитал".

От оригиналния текст се вижда, че в материала „Магистрала „Струма“ остава без еврофинансиране засега в изданието на групата „Икономедиа“ са спестени или представени манипулативно голяма част от фактите, предоставени от Брюксел.

Вместо да отрази реалната ситуация, че всъщност в момента протича рутина процедура между София и ЕК, материалът внушава как Комисията няма да отпусне средства за изграждането на лот 3.2 от АМ „Струма“ в района на Кресненското дефиле. В текста са цитирани източници от ЕК, неин говорител и отговор на апликационната форма, подадена от българското правителство (кандидатстването за финансиране - б.а.)

Още миналата седмица „Труд“ се обърна към свои високопоставени източници в ЕК. Те изразиха изненада от начина, по който изданието на Иво Прокопиев е интерпретирало отговора на Брюксел до властите у нас - написаното категорично не отговаряло на действителните намерения на ЕК.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ отговориха официално пред „Труд“, че винаги има забележки при кандидатстване за еврофинансиране: „Това е част от работния процес и обичайна практика при подготовката на големи инфраструктурни проекти“. Оттам добавиха, че впоследствие винаги се стига до съгласие, като посочиха за пример вече изградените участъци от аутобана. Позицията на АПИ бе публикувана в материала на „Труд“ - „Капитал“ изкара ЕК палач на магистрала „Струма“.

От комуникацията между изданието на Иво Прокопиев и ЕК се вижда, че материалът за аутобана е създаден манипулативно, очевидно за да изложи на риск отношенията между София и Брюксел и така да застраши еврофинансирането и реализирането на „Струма“ и на други големи инфраструктурни проекти в България.

В това няма нищо учудващо, защото от 1993 година „Капитал“ се занимава с очерняне на големи сектори от българския бизнес и конкретно на строителния бранш.

„Труд“ публикува целия отговор на ЕК до „Капитал“. Считаме, че така читателите сами ще преценят до колко е вярно, че Комисията няма да отпусне пари за лот 3.2 през Кресненския пролом.

Кореспонденцията

Ето какво пишат от ЕК до „Капитал“:

„Официално изявление, което може да се цитира като направено от говорител на Комисията:

,,АМ ,,Струма“ е част от трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) на ЕС и има за цел да осигури по-добра свързаност между България и съседните u държави, от една страна, и между Северна и Южна Европа, от друга страна. Изграждането на магистралата се подпомага от бюджета на ЕС. В началото на август българските органи изпратиха апликационната форма за съфинансирането на оставащия лот (3.2) от АМ ,,Струма“, обхващащ Кресненското дефиле. Комисията направи оценка на апликационната форма в съответствие с цялото приложимо законодателство на ЕС, т.е. правната рамка, уреждаща европейските структурни и инвестиционни фондове, и законодателството на ЕС в областта на околната среда. На 15 октомври службите на Комисията изпратиха писмо на българските органи, в което представиха своите коментари и опасения относно спазването на законодателството на ЕС. Комисията ще одобри финансирането със средства от ЕС само ако е сигурна, че са спазени всички приложими разпоредби. Службите на Комисията са готови да съдействат на българските органи и да разгледат възможността за потенциално съфинансиране на необходимите незабавни мерки за смекчаване на последиците.

Off-the-record (неофициално - б.а) изявление, което може да се цитира като направено от източник от Комисията:

В писмото си от 15 октомври Комисията представи своите коментари и опасения относно изпълнението на изискванията по Директивата за птиците, Директивата за местообитанията и Директивата за ОВОС по време на процеса на одобрение на проекта, като по-конкретно посочи необходимостта от преработване на съответната оценка по Директивата за местообитанията. Поискани бяха също така допълнителни пояснения относно обхвата, разработването и управлението на проекта и финансовите аспекти. Наред с това Комисията поиска разяснение за незабавните мерки за смекчаване на последиците, които властите имат намерение да предприемат, за да намалят въздействието на съществуващия път, преминаващ през дефилето. След като получи поисканите разяснения, Комисията ще направи отново оценка на апликационната форма и ще вземе решение относно финансовия принос към проекта.“

TRUD_VERSION_AMP:0//
Публикувано от Труд

Този уебсайт използва "бисквитки"