800 000 лв. дава МОН за площадки за безопасност на движението в училища и детски градини

20 млн. за модерни научни кабинети и центрове

Интегриран изпит след VII клас след 3 години

В Министерството на образованието и науката бяха представени проектите на националните програми за развитие на образованието през 2020 година. Тази година програмите са общо 21, като 4 са изцяло нови, посочи просветният министър Красимир Вълчев.

"Опитваме се да направим образователните институции по-партниращи", обясни той.

Най-голямата и нова програма с 20 милиона лв. бюджет е за изграждане на училищна СТЕМ среда. Това включва интегрирани комплекси, но и малки проекти за стаи. Целта е създаване на модел на съвременни кабинети, каза Вълчев.

Създава се и нова програма за взаимодействие с родителите. Тя няма да може да обхване всички училища на този етап, но цели да се обменят добри практики и да се работи за превенция на отпадането.

Предвижда се още финансиране на центровете за подкрепа за личностно развитие. "Много ни се иска те да са свърващи звена между училищата. Учениците имат нужда от разширяване на средата", обясни министърът.

МОН си поставя за цел и да финансира поне 50 библиотеки, в които да се създаде библиотечен фонд.

Министерството обръща внимание и на безопасност на движение по пътищата, като отделен модул от програма. Според новата наредба за физическата среда, която предстои да бъде приета, всяко училище и детска градина трябва да разполага с площадка за безопасност на движението по пътищата. За целта са отделени 800 000 лв. 2500 лв. ще се отпускат за изграждането на такава площадка в детска градина, а 3500 лв. - за училище. Предвидено е да 100 градини и 200 училища да се сдобият със съоръженията.

По отношение на идеята да има интегриран изпит след VII клас, който да включва и природни и обществени науки освен БЕЛ и математика, министър Вълчев обясни, че вероятно ще бъде предложено той да се въведе за учебната 2022\2023 г.

TRUD_VERSION_AMP:0//
Публикувано от Лилия Ангелова

Този уебсайт използва "бисквитки"