Санкции за ушни марки менте

Безпризорни крави ще се умъртвяват

От 200 до 5000 лева

От 200 до 1000 лева ще бъдат глобявани физическите лица, които мамят с ушни марки за добитък - крави, овце, кози, биволи. За фирми санкцията ще бъде от 1000 до 5000 лева, става ясно от проекта за промени във ветеринарния закон.
Марката служи за проследяване в коя ферма е отгледано животното и срещу какви болести е ваксинирано.

“Който неправомерно използва средства за идентификация или неправомерно извършва подмяна на такива средства, се наказва с глоба от 200 до 1000 лв., а при повторно нарушение - от 1000 до 2000 лв. Когато нарушението е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 5000 лв., а при повторно нарушение - от 5000 до 10 000 лв.”, гласи текстът.

Мярката се въвежда заради вилнеещите болести по животните в Гърция и Турция и вероятността болни животни да се продават с измами у нас. В проекта е включен и текст, че животни без пастир и без ушни марки ще се умъртвяват. Месото от здрави животни ще се дарява на бедните чрез хранителната банка.

Коментари

Задължително поле