КФН търси консултант за стрес тестове

Комисията за финансов надзор (КФН) е обявила обществена поръчка за избор на консултант, който да изготви методология за преглед на качеството на активите на пенсионните фондове и на балансите на застрахователните дружества. Прогнозната стойност на процедурата е 1,6 млн. лв. без ДДС. Кандидатите имат срок да подадат офертите си до 26 ноември. В същия ден ще бъдат отворени и предложенията на компаниите, които са се включили в процедурата. За сравнение индикативната стойност на обществената поръчка за избор на консултант, който да съдейства на БНБ при провеждане на стрес тестове на банковата система беше 1,7 млн. лв. без ДДС.

Коментари

Задължително поле