Всеки трети земеделец е в пенсионна възраст

Над една трета от фермерите в България са в пенсионна възраст. Едва 6,4% са под 35 години. Това показват данните на Евростат, които са за 2013 г., но бяха публикувани за първи път вчера. Тенденцията в останалите страни от ЕС е подобна. Земеделските производители са най-възрастни в Португалия, където половината от тях са над 65 години.

В периода 2003-2013 г. обработваемата земеделска площ в България се е увеличила с 60% и е стигнала 4,650 млн. хектара. По този показател заемаме първо място в ЕС. Причината за ръста обаче е, че след 2010 г. в статистиката влизат и данните не само за частните, но и за общинските селскостопански земи, обясняват от Евростат.

От данните личи и сериозното окрупняване на сектора. В периода 2003-2013 г. земеделските стопанства у нас са намалели с почти 62% и броят им се е свил до 254 400. За същото десетилетие средната площ, която се обработва от един собственик се е увеличила от 4,4 хектара до 18,3 хектара.

Подобна концентрация се забелязва в целия ЕС. Около 4 млн. стопанства са изчезнали през наблюдаваното десетилетие, а размерът на общата обработваема площ се е запазил. В ЕС през 2013 г. един производител обработва средно 16,1 хектара или с 38% повече спрямо 2003 г.

Коментари

Задължително поле