Строителите и търговците са най-черногледи

Оценките на предприемачите за бизнес средата в България се влошават с 0,5 пункта през ноември. Това показват данните на НСИ. Анкетата отразява мнението на мениджърите за настоящото състояние на предприятията и за развитието им през следващите 6 месеца. Основните затруднения на бизнеса идват от несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене на продукцията им. Работодателите прогнозират, че в следващите 3 месеца цените на стоките им ще се запазят.

Влошаването на бизнес климата след подобрението му с 1 пункт през октомври се дължи предимно на негативните настроения в строителството, което е на прага на зимния мъртъв сезон.

Според предприемачите в бранша настоящото състояние на предприятията се влошава. Прогнозата им за развитието на сектора в следващите 3 месеца също е песимистична. Заради наближаващия неактивен сезон строителните фирми планират да съкратят част от работниците си. Над 60% от компаниите се оплакват от несигурната икономическа среда. Финансовите проблеми, липсата на работна ръка и силната конкуренция в бранша също ги затрудняват.

Очакванията на търговците също стават по-негативни въпреки прогнозите им за съживяване на търсенето покрай Коледа и Нова година. Над 40% от компаниите в бранша посочват като основен проблем слабото потребление у нас. Увеличава се и делът на фирмите, които се затрудняват да намерят работници.

Настроенията в сектора на услугите също се влошават. Мениджърите в бранша прогнозират, че в следващите 3 месеца потреблението ще намалее. И тук основните проблеми са несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене. Една трета от фирмите са посочили като пречка слабостите в икономическото законодателство.

Единствено в промишлеността оценките за бизнес климата през ноември се подобряват - с 0,8 пункта спрямо октомври. Мениджърите в сектора посочват, че се подобрява настоящата производствена активност. Прогнозите им за следващите 3 месеца също са благоприятни.

Коментари

Задължително поле