14 дни за размисъл преди кредит за жилище

14 дни срок за размисъл ще имат българските потребители преди да подпишат договор за ипотечен кредит. Това е записано в изцяло нов Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители, пуснат за обществено обсъждане в правителството.

Облекчението се прави заради евродиректива, която изисква потребителите в целия ЕС да са получили договора си за кредит поне 7 дни преди подписването му. В българския закон срокът е удвоен. Целта е потребителят да може да прочете на спокойствие всички клаузи на договора, да ги сравни с други оферти и да направи информиран избор.

До момента в нашите закони нямаше такова облекчение за ипотечни кредити. Единствено за потребителски кредити е предвидено, че клиентът може да се откаже от тях до 14 дни след подписването ми, без да дължи обезщетение или неустойки.

Законопроектът посочва и задължителна информация в договора за ипотечните кредити - за приложимия лихвен процент, с изрично посочване дали е фиксиран или променлив или комбинация. За периодите, условията и процедурите за промяна на лихвения процент, заедно с подробна информация за всички разходи, включени в общите разходи по кредита за потребителя.

В договора задължително трябва да се съдържа предупреждение за последиците и за разходите за потребителя от неплатени на време вноски. Кредиторите няма да имат право да събира повече от веднъж такса или комисиона за едно и също действие. Такси ще се събират само за дейности посочени в договора.
Новият закон предвижда лицата, които желаят да извършват дейност като кредитни посредници, да бъдат вписани в регистър в БНБ.

Кредитните посредници ще могат да са банки, които се лицензират и върху които се упражнява надзор от БНБ, и финансовите институции по Закона за кредитните институции.

Регистрираните у нас кредитни посредници ще имат право да извършват дейност в целия ЕС след уведомяване на компетентните органи в съответните държави членки. А също и български потребители ще могат да теглят ипотечни кредити от други банки.

“Принципно този закон дава възможност българите да могат да вземат ипотечни кредити за имот в България от банки в други държави на ЕС, но реално тя ще заработи доста по-късно. Причината е, че трябва да се синхронизарат още доста закони между държавите-членки”, посочи пред “Труд” Тихомир Тошев, шеф на Кредит център.

И занапред контролни органи по ипотечните кредити ще са Комисията за защита на потребителите и БНБ.

Коментари

Задължително поле