Зимен туризъм или зелен рекет

Петдесет и два милиона евро са прибрали за лалугери, лешояди и бръмбари нашите еколисугери.

Раздават си ги в своята семейно-приятелска коалиция „За да остане природа в България”. През това време горите на България бяха изсечени, въздухът в българските градове отровен, а морето бетонирано от сърце.

Колко от тези пари са минали по системата cash back към европейските чиновници е въпрос, с който би трябвало да се занимае ОЛАФ. По важното е, че нашите държавни институции са дали на безплатна концесия на същите тези еколисугери близо половината от територията на страната под формата на влажни зони, резервати, защитени територии и какво ли не.

И там вилнее зеленият рекет. Срещу съдебна такса от 10 лева еколисугерите спират и унищожават инвестиционни проекти за стотици милиони. Не ги интересува дали тези проекти са природосъобразни, важното е да се рекетира инвеститорът или да се обслужат чужди интереси.

И да загубят делата в безкрайната съдебна процедура, тяхната цел е постигната - инвеститорът е или прогонен, или изнуден.

Обществото вече е наясно с кражбите и безчинствата на зелените рекетьори.

Това ги кара да са все по-агресивни и безскрупулни в публичните си прояви. Особена ярост предизвиква приемането на новите планове за управление на Витоша, Рила и Пирин.

Подготвени от елитни специалисти, тези планове са съобразени с най-високите европейски и наши изисквания за защита на природата. В тях ясно и категорично е посочено, че се забранява строителство в планините.

Тук измамата, с която си служат еколисугерите, е да представят изграждането на спортна инфраструктура като едва ли не жилищно строителство. Плановете забраняват безусловно строителството на хотели, офиси и жилища в планините. В тях е постигнат баланс в отношението природа - човек, намерени са верните решения за туризма и в частност за зимния туризъм.

Но тези планове имат един голям недостатък - зелените рекетьори не участват в тяхното създаване и по тази причина вият на умряло. Нови милиони им се изплъзват, територията им за рекет рязко се ограничава. Няма как да оправдаят инвестициите на чуждестранни организации в саботьорската им дейност.

Ето в този момент е време да се намеси държавата с цялата си институционална мощ и експертиза, за да спре антинационалното саботиране на перфектни проекти в зимния туризъм.

Време е обществото да разбере, че стотина тарикати, нарекли се еколози, освен че точат милиони европейски и наши пари за лешояди и лалугери, методично и безнаказано рушат основни сектори на българския туризъм. 13 на сто от брутния вътрешен продукт в момента се генерира от този бизнес.

Туризмът и екологията не са двете страни на монетата - те са от едната страна, от другата са зелените рекетьори. Време е за държавническо решение.

Коментари

Задължително поле