Одитна агенция за агропарите

Нова агенция към министерството на земеделието ще одитира европарите за селското стопанство, предлага аграрният министър Десислава Танева. Тя ще се нарича агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“.

Със създаването на агенцията ще се избегне избирането на външен одитор с конкурс. В последните години преди Коледа страната ни рискуваше да загуби милиарди левове от ЕС, тъй като до последния момент агроведомството все не успяваше да избере частна одиторска фирма, която да завери разплащанията.

Проектът предвижда 15 одитори към агенцията да проверяват дали чиновниците от фонд „Земеделие“ са изплатили по правилата субсидиите от Програмата за развитие на селските райони, директните плащания за площ и европарите за пазарна подкрепа. Сред задачите на агенцията е да проверява и изплатените авансови плащания, направени гаранции, интервенционни операции и др. Новата структура ще бъде задължена до 30 януари на всяка година да предоставя на ЕК доклад как българската администрация е управлявала усвояването на европарите в земеделието в предходната година.

Агенцията ще се ръководи от изпълнителен директор, назначен от премиера по предложение на министъра на земеделието. Той ще има 5-годишен мандат. Изисква се да е магистър по икономика или право. Освен това бъдещият шеф трябва да е имал вече стаж по специалността поне 7 години. Наред с това агенцията ще има и 21 души обща администрация.

„Грант Торнтон“ инспектира усвояването през 2015 г.

„Грант Торнтон“ е одиторската фирма, която бе избрана в последния момент чрез бърза процедура за пряко договарян в края на миналата година, за да проверява изплатените европари в земеделието в периода от 16 октомври 2014 до 15 октомври 2015 година. Без такъв одит плащанията не могат да бъдат одобрени от ЕК. Освен нея в конкурса се явиха „Делойт България“, „EY - Аркси България“ и ДЗЗД „Сертифициращ орган“. През цялото време имаше опасност страната ни да загуби над 1 млрд. евро заради затлачване на избора на одитор, след като процедурата бе забавена, а после върната заради пропуски от комисията по конкуренция.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Бизнес