Най-постоянният съвет

Разбрахме какво прави новата правосъдна министърка.

Ето какво - постоянен съвет за съдебна реформа.

Ще попитате защо.

И ние не знаем, но уважавани юристи твърдят, че който може, прави реформа, а който не може, прави съвет за нещо подобно. (В проекта на министърката пише за какво – „за координация и мониторинг на стратегията и пътните карти за изпълнението й“).

Хаирлия да е.

Сто на сто това ще е най-постоянният съвет. Ще надживее и БОРКОР, и другите 78 такива органи – бюра, комисии, агенции. Около девет месеца ще се конституира, още толкова ще се формира организационно и кадрово, после ще се ситуира в офис, ще се обслужва и самообслужва с коли и чиновници от трите власти и НПО. Най-накрая ще стартира и реформата – отначало, разбира се, а на нея краят й не се вижда. Според декана на юридическия факултет например тя ще финишира, когато българинът изгуби дело и излезе от съдебната зала напълно убеден в справедливостта на решението. По някои изчисления това у нас ще стане сигурно след Второто пришествие.

Коментари

Задължително поле