КЕВР готова с проверката на „Овергаз” до 10 февруари

Към 10 февруари се очаква да станат ясни резултатите от проверката на „Овергаз“, съобщи председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов.

„Проверката започна по моя заповед и стартира през вчерашния ден. На представителите на „Овергаз“ е представен списък с документи, които Комисията за енергийно и водно регулиране изисква. Служителите и ръководителите на дружеството са помолили до петък да се даде тридневен срок, в който те ще изготвят документите“, обясни Иванов. Той допълни, че в петък експертите от комисията ще приемат документите, ще се запознаят с тях и при необходимост ще изискват и допълнителни. По думите на Иванов, към момента не може да се каже нищо конкретно по отношение на това какво ще покажат проверките. „Проверката е за това, за да се види какво е финансовото състоянието и изпълнението на задълженията към потребителите на природен газ, които са абонати на „Овергаз“ , коментира Иванов.

По повод започналата проверка на електроразпределителните дружества Иванов заяви, че целта й е да установи до каква степен те изпълняват разпоредбите за работата с потребителите. Заедно с това ще бъде проверено дали се изпълнява в момента и ще се изпълнява за в бъдеще изискването да няма по-голям период на фактуриране от 33 дни. „В същото време ще се направи проверка и на техническото състояние на дружествата с оглед на този период на най-голяма консумация на електрическа енергия и най- голяма опасност от възникване на аварийни ситуации. Дали дружествата имат готовност за максимално бързо реагиране при определени природни бедствия“, посочи председателят на КЕВР. По отношение на аварията в ж.к. „Люлин“, при която потребители на ЧЕЗ останаха за повече от 24 часа без електричество, той коментира, че случилото се ще бъде част от проверка, свързана с общите условия, която се провежда в момента. „Заключението ми ще е след завършена проверка. Аз не мога да гадая“, заяви още Иванов.

Коментари

Задължително поле