10% е безработицата за декември

Равнището на безработица през декември 2015 г. е 10%, като нараства с 0.1 процентни пункта спрямо ноември, но спрямо година по-рано е с 0.7 процентни пункта по-ниска, съобщи Агенцията по заетостта.

В бюрата по труда са регистрирани 328 921 безработни, с 4 861 повече, отколкото през ноември. В сравнение с декември 2014 г. безработните са с 22 130 души по-малко.

През последния месец на 2015 г. на работа са постъпили 12 539 безработни, с 3 849 по-малко спрямо предходния месец и с 2 662 души по-малко спрямо декември 2014 г.

През декември търсенето на работна сила на първичния пазар на труда също намалява под влиянието на сезонния фактор. В бюрата по труда са заявени 6 674 работни места в реалната икономика, които са с 3 079 места (със 31.5%) по-малко спрямо ноември.

Най-много свободни места на първичния са заявени от преработващата промишленост (1 582 места), от търговията (885 места), от държавното управление (625 места), от административните и спомагателните дейности (488 места), от хотелиерството и ресторантьорството (427 места), от финансовите и застрахователните дейности (421 места), от транспорта (389 места), от операциите с недвижими имоти (348 места), от строителството (322 места), от образованието (314 места).

Коментари

Задължително поле