Чужденците се отказаха да купуват имоти у нас

Инвестициите на чужденци в имоти у нас са паднала наполовина, показват данните на БНБ. Постъпленията от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти за единадесетте месеца на 2015 г. са едва 50,4 млн. евро, при 115,1 млн. евро за януари – ноември 2014 г. Най-голям остава делът на руснаците – те са вложили 25 млн. евро в имоти в България, което е 49.6% от общия размер за периода.

Преките чуждестранни инвестиции в страната през ноември 2015 година са в размер на едва 96,7 млн. евро при инвестиции за 218,8 млн. евро преди година.
За първите единадесет месеца на годината те достигат 1,467 млрд. евро спрямо инвестиции за 1,216 млрд. евро за същия период на 2014 година.

Платежният баланс на България за ноември 2015 година бележи влошаване, излизайки на дефицит за втори пореден месец, показват още данните на БНБ.

Балансът по текущата и капиталова сметка на България през ноември е отрицателен и възлиза на 133,3 млн. евро при излишък от 215,7 млн. евро през ноември 2014-а година и дефицит за 47,1 млн. евро през октомври. За първите единадесет месеца на миналата година обаче, балансът по текущата и капиталовата сметка е положителен и в размер на 1,997 млрд. евро при излишък за 1,6586 млрд. евро през същия период на 2014-а година.

В рамките на ноември салдото по текущата сметка е отрицателно и възлиза на 289,7 млн. евро спрямо дефицит за 85,6 млн. евро преди година, докато за периода януари - ноември 2015 година балансът по текущата сметка е на позитивна територия и в размер на 789,5 млн. евро (1,8% от БВП) спрямо излишък за 849 млн. евро (2% от БВП) за същия период на предходната година, показват данните на БНБ.

Търговското салдо на нашата страна през ноември е отрицателно в размер на 267,2 млн. евро при дефицит от 152,1 млн. евро преди година, като за първите единадесет месеца на 2015-а година търговското салдо е на дефицит в размер на 1,6457 млрд. евро (3,7% от БВП), но при дефицит за 2,365 млрд. евро (5,5% от БВП) за същия период на 2014-а година.

Ноемврийският износ е в размер на 1,9536 млрд. евро, като се повишава със 75,6 млн. евро (повишение с 4%) в сравнение с износ за 1,878 млрд. евро преди година. За периода януари - ноември износът нараства с 1,18 млрд. евро (повишение с 6,1%) до 20,5283 млрд. евро спрямо същия период на предходната година, когато беше в размер на 19,3483 млрд. евро.

В същото време вносът през ноември е в размер на 2,2207 млрд. евро, като нараства със 190,7 млн. евро (повишение с 9,4%) спрямо внос за 2,03 млрд. евро през същия месец на 2014 година. За периода януари - ноември 2015 година вносът нараства с 460,7 млн. евро (повишение с 2,1%) до 22,174 млрд. евро спрямо внос за 21,7134 млрд. евро през същия период на предишната година.

Финансовата сметка за ноември също остава положителна и в размер на 156,4 млн. евро, но при положителна стойност от 301,2 млн. евро преди година, като за първите единадесет месеца на 2015 година тя е положителна и в размер на 2,6736 млрд. евро (6% от БВП) спрямо излишък за едва 375 млн. евро за същия период на предишната година.

Ноемврийските резерви на БНБ нарастват с 386,4 млн. евро при тяхно увеличение със 446,1 млн. евро през същия месец на 2014 година и се повишават за първите единадесет месеца с 4,0482 млрд. евро (9,1% от БВП) при повишение с 1,423 млрд. евро (3,3% от БВП) за същия период на предходната година.

Коментари

Задължително поле