Внасяме ударно картофи и домати

Вносът на пресни зеленчуци нараства с 18% до 190,9 хил. тона, а този на пресни плодове - с 6,1%, до 212,8 хил. тона през първите десет месеца на 2015 г. Това показват данните на земеделското министерство.

Най-много се е увеличил вносът на картофи и домати съответно с 29,8% и 33,6%, както и на чушки – с 28%. По-чувствително намаление се отчита при вноса на лук – с близо 10%.

При пресните плодове водещ остава вносът на видове, които не се произвеждат в страната, като цитрусови плодове и банани. Чувствително увеличение на годишна база обаче е регистриран при вноса на дини, пъпеши, ябълки, круши и праскови – с между 10,8% и 44,3%. Същевременно, вносът на ягоди и грозде намалява съответно с 46,3% и 16%.

През периода януари - октомври 2015 г. износът на пресни зеленчуци възлиза на 17,5 хил. тона, а този на пресни плодове – на 32,7 хил. тона, съответно с 21,5% по-малко и с 13% повече спрямо същия период на предходната година.
В рамките на периода се наблюдава значително намаление на износа на лук - с 90,9% и зеле - 48,7%, докато експортът на домати нараства с 26,7%, а този на моркови - над осем пъти.

Увеличението на общия износ на пресни плодове се дължи основно на регистрирания ръст на износа на цитрусови плодове и банани, представляващ реекспорт. Сред произвежданите в страната плодове, съществено увеличение се наблюдава при износа на дини и пъпеши - с 40%, а значителен спад – при този на ягоди и праскови, съответно с 84% и 64,8%, показват данните на МЗХ.

Коментари

Задължително поле