Работещите българи ще се стопят до 2,5 млн. души

Работната сила в България не притежава уменията, които се търсят на пазара на труда. В момента най-много работни места се разкриват в информационните и комуникационните технологии, финансите, недвижимите имоти, които се нуждаят от висококвалифицирани кадри. В същото време голяма част от хората в трудоспособна възраст у нас нямат подходящите умения и не могат да покрият критериите на работодателите. Това показва анализ на Световната банка за уменията, необходими за реализация на пазара на труда в България.

Основна причина за проблема е, че в близкото минало икономическият растеж на страната се е основавал на строителството, където се използва нискоквалифициран труд. Сега обаче тези работни места са загубени. Спорно е доколко следващото поколение ще бъде подготвено за новия пазар на труда предвид факта, че 40% от 15-годишните ученици са функционално неграмотни по математика и четене, се посочва в доклада.

Друг проблем е застаряването и спадът на трудоспособното население. По тези негативни показатели България е сред водещите страни в света. Световната банка цитира данни на ООН, които сочат, че от 1985 г. насам населението между 15 и 64 години е намаляло от около 6 млн. на 5 млн. души. След 50 години се очаква броят на работоспособните българи да намалее до 2,5 млн. души заради намаляването на раждаемостта и миграцията. До 2050 г. средната възраст на хората в трудоспособна възраст ще е 60-64 години, докато през 2010 г. е била 35-39 години.

Според Световната банка, за да се справят с демографския проблем и да подобрят икономическите перспективи пред България, управляващите трябва да инвестират в повишаването на уменията на населението и в мерки за повишаване на производителността. В момента обаче у нас липсва култура за учене през целия живот, а едва 7% от работоспособното население се обучава. Според тях приоритет на държавата трябва да са младите роми, при които безработицата е много висока заради ниската квалификация. Тази група вече осигуряват между 9 и 19% от новите работници и техният дял значително ще се увеличава, посочват анализаторите.

Друг проблем са жените в предпенсионна възраст, сред които също безработицата е висока. Адаптирането на тези групи към новите изисквания на пазара на труда ще е от решаващо значение за преодоляването на удара от застаряването на населението у нас, твърди Световната банка.

Коментари

Задължително поле