Пари за саниране на малките блокове ще има чак през 2017 г.

Санирането на сградите, които ще бъдат одобрени и са подали искания към Българската банка за развитие за сключване на договори за целево финансиране през 2016 г., може да започне едва през 2017 г. Това става ясно от приетите промени в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, които правителството одобри днес.

Финансиране на дейностите по обновяване на домовете ще има, след като бъдат приключени дейностите по всички сгради със сключени договори за целево финансиране през 2015 г. и при наличен финансов ресурс по програмата, се уточнява в документа.

Иначе кабинетът прецизират критериите за допустимост на сградите, които могат да кандидатстват за саниране.

От 1 януари 2016 г. се включват още два вида многофамилни жилищни сгради - строените по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство), ППП (пакетно-повдигани плочи), ЕПК (едроплощен кофраж), пълзящ кофраж и разновидностите им – на три или повече етажа от минимум шест до 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение; както и масивни жилищни сгради, проектирани преди 26 април 1999 г. на три или повече етажа с шест или повече самостоятелни обекта с жилищно предназначение.

Тези сгради са допустими за финансиране само в случаите, когато попадат извън обхвата на проектните предложения на общините по приоритетна ос 1 и приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, уточняват от Министерски съвет.

С предимство обаче ще са най-старите и големи панелни сгради, сгради с доказани сериозни конструктивни проблеми, застрашаващи живота на живущите в тях. При оценката на подадените заявления през 2016 г. общините трябва да третират с приоритет многофамилните жилищни сгради, строени по индустриален способ, като предимство се дава първо на сградите над 36 самостоятелни обекта, а след това на тези под 36 самостоятелни обекта, строени по индустриален способ.

Коментари

Задължително поле