Външният ни дълг се понижи с 4,8 млрд. евро

Брутният външен дълг на България е намалял с 4,8 млрд. евро през ноември 2015 г. спрямо края на 2014 г., съобщи БНБ.

Дългът ни възлиза на 34,54 млрд. евро (77,4% от БВП) при 39,35 млрд. евро в края на 2014 г.

Спрямо ноември 2014 година външният дълг на нашата страна намалява с 4 млрд. евро (понижение с 10,4% на годишна база).

Дългосрочните задължения в края на ноември са в размер на 26,50 млрд. евро (59,4% от БВП и 76,7% от брутния външен дълг), като намаляват с 2,8 млрд. евро (с 9,8%) спрямо края на 2014-а година и с 3,15 млрд. евро (понижение с 10,6%) спрямо ноември 2014 година.

Краткосрочните задължения на България възлизат на над 8 млрд. евро (18% от БВП и 23,3% от брутния външен дълг), свивайки се с 1,9 млрд. евро (спад с 19,4%) спрямо края на 2014 година и се понижават с 867 млн. евро (с 9,7%) спрямо ноември 2014 година.

През първите единадесет месеца на миналата година извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са в размер на 7,49 млрд. евро (16,8% от БВП на страната) при плащания за над 5 млрд. евро (11,8% от БВП) за същия период на 2014-а година.

Коментари

Задължително поле