Бизнесът иска таван за данък „уикенд”

Бизнесът предлага 50 хил. лева праг на стойността на активите, които ще бъдат облагани с данък „уикенд“.
Предложението е направено от председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев на дискусия за последните промени в данъчното законодателство, в която участваха и представители на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС), Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия (АССП), Българската стопанска камара (БСК), браншови организации и фирми, съобщиха от БСК.

Според Велев данъкът е нова възможност за неравно третиране, изнудване и тормоз над бизнеса от страна на недобросъвестни представители на данъчната администрация.
„Ако цялата ни енергия отива за това да правим отчети, кога ще работим за създаването на нови пазари, нови продукти, нови работни места?“, попита той.
Участниците в дискусията коментираха още, че промените в Правилника за прилагане на Закона за ДДС не са преминали през обществено обсъждане. Освен това те създават и изключително висока административна тежест за бизнеса.

Според Катя Крънчева от АССП този данък удря коректният бизнес, който ще понесе допълнителна данъчно-осигурителна и административна тежест, достигаща до 60%, а некоректният бизнес ще продължи да укрива счетоводна информация и данъци.

Според зам.-председателят на ИДЕС Велин Филипов новите правила увеличават данъчната тежест за бизнеса.
Освен 20% ДДС непризнат данъчен кредит върху ползваните за лични цели активи, следва да се имат предвид 10% данък върху доходите на физическите лица и около 30% осигурителни вноски, посочи той.

Според него има прекалена детайлизация за следенето актив по актив, допълнително се въвежда и трети вид амортизация, което означава, че има и скрити разходи за поддържане на персонал, който да следи всичко това.

„Отчетността трябва да е на ниво скъпи активи, а не на ниво телефони, лаптопи или таблети“, каза още Филипов и допълни, че указанията на НАП как се декларират активите са объркващи.

Финансовият директор в БСК Станислав Попдончев допълни, че освен коректният бизнес, от „данък уикенд“ най-силно ще пострадат микро- и малките предприятия, където много често активите се ползват едновременно и за търговска дейност, и за лични нужни.

Коментари

Задължително поле