Държавните фирми ще внасят в хазната 50% от печалбата си за 2015 г.

Половината от печалбата си за финансовата 2015 г. ще внесат в хазната държавни предприятия и търговски дружества с държавно участие, реши правителството на редовното си заседание в сряда.

От правителствената информационна служба съобщиха, че в съответствие със заложените параметри в Закона за държавния бюджет за 2016 г. процентът на отчисления от печалбата е 50 на сто. При разпределяне на печалбата се спазват приложимите нормативни разпоредби за съответния вид дружества.

От обхвата на разпореждането за печалбата са изключени лечебните заведения за болнична помощ, като се отчита тяхната специфика и изключителната им зависимост от ограничен брой източници на финансиране. Извън обхвата на разпореждането са и ВиК дружествата поради изпълнение на предварителни условия във водния сектор за усвояване на средствата от европейските фондове за програмния период 2014-2020 година, както и „Българска банка за развитие“ АД, предвид предстоящото провеждане на преглед на качеството на активите и стрес тест на банките.

Срокът за внасяне на отчисленията и дивидентите за държавата е 31 май 2016 г., а 15 юли 2016 г. за дружествата, които съставят годишен финансов отчет съгласно чл. 37, ал. 2 от отменения Закон за счетоводството. С разпореждането се осигуряват условия за изпълнение на приходната част на държавния бюджет за 2016 г. в частта на неданъчните приходи от дивиденти.

Коментари

Задължително поле