Българите спестиха нови 220 млн. лева в банките

Домакинствата са спестили още 220 милиона лева в банките през първия месец на 2016 г., показват данните на БНБ.
През януари депозитите на домакинствата са в размер на 42,806 млрд. лева, като се увеличават със 7,1% спрямо същия месец на предходната година и след годишно повишение с 8,5% през декември 2015 г.
За сравнение през декември спестяванията на домакинствата бяха 42,586 млрд. лева.

Бизнесът също е увеличил парите си в банките с нови 649 млн. лева. Така нефинансовите предприятия държат на влог 17,577 млрд. лева (19,4% от БВП) в края на януари, като увеличението на годишна база е с 12,6%.
В същото време депозитите на финансовите предприятия намаляват с 6,1% на годишна база след понижение с 3,8% през декември и в началото на настоящата година достигат 3,152 млрд. лева (3,3% от БВП).
Кредитирането продължава да се свива, показват данните на БНБ. Кредитите за неправителствения сектор в края на януари са в размер на 49,212 млрд. лева, спрямо кредити за 49,805 млрд. лева към края на декември 2015 г.
Кредитите за бизнеса се понижават с 2% на годишна база след намаление с 1,7% през декември и в края на януари достигат 30,141 млрд. лева (33,3% от БВП).

Кредитите за домакинствата в края на януари са в размер на 17,883 млрд. лева (19,7% от БВП), като спрямо същия месец на 2015 година те намаляват с 1,8% след понижение с 1,3% през предходния месец.
В края на отчетния месец жилищните кредити са за 8,634 млрд. лева и намаляват на годишна база с 0,9% (при 1,2% годишно понижение през декември 2015 година), докато потребителските кредити възлизат на 7,097 млрд. лева и са с 3% под нивата през януари 2015 година при годишно намаление с 0,1% през декември.

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са в размер на 1,189 млрд. лева (1,3% от БВП) в края на януари, нараствайки на годишна база с цели 24,9% след годишно повишение с 19,4% през декември 2015 година.

Коментари

Задължително поле