Мая Манолова: Нямам ден без жалба срещу „Топлофикация”

За 4 месеца съм получила 345 жалби срещу топлофикационните дружества. Това каза омбудсманът на България Мая Манолова по време на кръгла маса, посветена на проблемите на гражданите с топлофикационните дружества.
Нямам ден без граждани да се оплачат от взаимоотношенията си с "Топлофикация София“, отбеляза тя.

"Едни от най-честите оплаквания са свързани с това, че "Топлофикация" ги дава на съд без предупреждение, дори за малки суми, които те биха заплатили, а когато дългът им мине през съд, нараства неимоверно и ставна невъзможен за плащане", посочи още омбудсманът.

Според Манолова проблемите в топлоснабдяването произтичат от нормативната уредба, а през последните месеци жалбите срещу топлофикационните дружества значително се увеличават. Омбудсманът посочи, че те са свързани с нарушеното право на реално измерване и отчитане, правото на избор, на информация и качество на услугата.

Като незабавни мерки, които трябва да се случат в рамките на следващия един месец тя посочи задължително включване в програмите за енергийна ефективност и саниране на преустройство на системите за топлоснабдяване от вертикални в хоризонтални. Тя уточни, че става дума за програмата за 1 милиард лева за саниране и за следващите такива, които правителството ще предприема и с национални и с европейски пари. „Това е генералното решение на проблема на гражданите, защото ще позволи индивидуално отчитате на потребяваната топлоенергия и сключването на индивидуални договори“, отбеляза Манолова. Като втора краткосрочна мярка тя посочи отпадането на юристконсултските възнаграждения, които „Топлофикация” си начислява в съдебното производство и в производство пред съдебен изпълнител. По думите й, юристите на дружеството получават заплата от него, в която е включена цената на топлоенергията, която се плаща от потребителите.

„Трябва да е задължение за всички топлофикации винаги преди да ги дадат на съд, да дадат 15 дневен срок за доброволно изпълнение или да се даде възможност за разсрочено плащане“, заяви още Манолова. „Четвъртото – да се разработи справедлива и ясна методика за дялово разпределение. Процентът за сградна инсталация да бъде минимален, а разпределението й да бъде съобразно потреблението “, предложи още тя. „Имам предложение за това кой вариант на методика да се вземе от общото събрание на етажната собственост, но тъй като гражданите на отворената приемна миналата седмица не подкрепиха това мое предложение, няма да го представям на институциите“, обясни Манолова. Като пета мярка тя отбеляза опростяването на сметките, които „Топлофикация” представя на своите клиенти. „Да е ясно от всяка една сметка колко и какво се дължи“, призова омбудсманът.

„Шесто – да се въведат правила по отношение на фирмите за дялово разпределение. Предлагаме да има лицензионен режим, задължение на топлинните счетоводители да сключват договори с етажната собственост и гражданите да участват в определянето на цената на услугата и да има безплатни уреди за топлинно измерване в случаите на смяна на топлинния ръководител “, уточни тя. „Седмо – да се въведе действен механизъм за установяване на кражбите на енергия и за налагане на санкции на тези, които ползват парно, а не го плащат“, предложи също Манолова, като допълни, че това са кражби не от самото дружество, а от съседите на тези, които си ги позволяват, защото в крайна сметка те плащат и тяхната сметка. Освен краткосрочните мерки, обмудсманът обясни, че са предвидени и дългосрочни, които включват промяна на Закона за енергетиката. „Имам уверение от Министерството на енергетиката, че ще бъде сформирана работна група, в която ще се включат експерти на институцията и представители на граждански организации“, заяви тя.

„Смятаме, че с въвеждането в действие на краткосрочните и дългосрочните мерки, които госпожа Манолова представи, ще бъдат решени голяма част от проблемите, коментира и енергийният министър Теменужка Петкова.
По думите й, за да стане това факт са необходими усилията на всички институции и ще бъде направена съвместна работна група, в която ще бъдат привлечени всички, които имат отношение към този процес. Тя уточни, че работната група, която ще бъде сформирана, ще анализира не само Наредбата за дяловото разпределение, но и промени в Закона за енергетиката и Закона за енергийната ефективност, ако се налагат такива.

Коментари

Задължително поле