Банките с 795 млн. лева печалба за първите девет месеца на 2015 г.

За първите девет месеца на 2015 г. банковата система у нас излиза на печалба от 795 млн. лева, което е с 194 млн. лева повече в сравнение със същия период на 2014 г. Това показва отчетът на Българската народна банка (БНБ), публикуван вчера.

Според него активите на банките у нас се увеличават с 1,6 млрд. лева, или с 1,9% през третото тримесечие на годината. Основната причина е нарастването на депозитите, като тези на домакинствата вече заемат малко над 59% от всички спестявания у нас.

За първи път от средата на 2012 г. досега активите на небанковия финансов сектор - пенсионни фондове и застрахователи, намаляват. Понижението е 285 млн. лева за тримесечието, или с почти 1%.

Причините за намалението са забавеният темп на растеж на активите на пенсионните фондове и спадът на активите на застрахователите с 1,66%. Общо небанковият финансов сектор заема 25% от активите на финансовия сектор, или общо 28,6 млрд. лева.

Статистиката на БНБ отчита още, че намалява делът на местните банки до 24,4%, при 24,7 на сто в края на юни 2015 г. За тяхна сметка расте делът на дъщерните банки на страни от ЕС у нас. Той вече минава 70% при 69,7 на сто три месеца по-рано.

Общият размер на депозитите към края на третото тримесечие достига 72,4 млрд. лева. Най-голямо е увеличението на кешовите наличности на нефинансовите предтприятия, като увеличението при тях е с 1,2 млрд. лева.

И през третото тримесечие на изминалата година се запазва тенденцията да намаляват кредитите на домакинствата, като за периода понижението е 28 млн. лева. За сметка на това се увеличава делът на заемите в левове (48,1% от всички) за сметка на тези в евро, които падат под 50 на сто.

Спрямо юни общата обезценка на кредитите (без тези за банките) нараства с по-висок темп от този на кредитите, което увеличава покритието на необслужваните заеми. Покритието на всички заеми се увеличава и заради промяна на методиката на централната банка, обясняват още оттам.

Междувременно от БНБ изкараха данни и за брутния външен дълг на страната към края на миналата година. Общата му стойност е 34,1 млрд. евро, което е намаление с 5,2 млрд. в сравнение със същия период на 2014 г.

Коментари

Задължително поле