Пътуваме по-малко към Турция и Русия

Пътуванията на български граждани в чужбина през януари 2016 г. са 306.9 хил., или с 4.0% над регистрираните през януари 2015 година, отчита НСИ.

Българите обаче са свили пътуванията към Турция – с 8,8% и Русия – с 14,6% спрямо началото на 2015 г.

Увеличение има на пътуванията към Испания - с 48.8%, Македония - с 44.9%, Сърбия - с 33.4%, Австрия - с 26.8%, Италия - с 21.7% и Германия - с 6.1%.

Всеки втори българин е посочил като причина за пътуването „друга цел”, което включва гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия. На второ място са пътуванията със служебна цел - 31.1%, и пътуванията с цел почивка и екскурзия - 22.0%. В сравнение с януари 2015 г. e регистрирано увеличение при пътуванията с цел почивка и екскурзия - със 7.7%, и с други цели - с 5.6%, докато тези със служебна цел намаляват с 0.7%.

През януари 2016 г. посещенията на чужденци в България са 410.1 хил., или с 4.2% над нивото от януари 2015 година. Регистрирано е увеличение при пътуванията с цел почивка и екскурзия - с 18.3%, и с други цели - с 4.1%, докато тези със служебна цел намаляват с 24.0%.

От общия брой чужденци, посетили България през януари 2016 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 42.3%, или с 1.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличение е регистрирано при посещенията на граждани от Италия - с 12.0%, Гърция - с 6.9%, Австрия - с 0.9%, и други. Същевременно намаляват посещенията на граждани от Обединеното кралство - с 10.1%, Германия - със 7.4%, Франция - с 6.5%, Румъния - с 3.6%, и други.

Увеличават се посещенията на граждани от групата „Други европейски страни" - с 6.3%, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от бившата югославска република Македония - със 17.9%.

Коментари

Задължително поле