Търговците очакват по-големи обороти през пролетта

Бизнес климатът у нас се подобрява през февруари с 0,5 пункта спрямо януари, отчита националната статистика.

Основна заслуга имат очакванията на търговците на дребно.
Бизнес климат в търговията на дребно нараства с 2.8 пункта спрямо януари, което се дължи на оптимистичните очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно и прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца се подобряват.

По-песимистични са очакванията на предприемачите и мениджърите в строителството.
В сектора съставният показател „бизнес климат в строителството” се понижава с 3.5 пункта.

Основните фактори, ограничаващи развитието на бизнеса във всички отрасли, остават несигурната икономическа среда, силната конкуренция и недостатъчното търсене от страната.

Значителната част от мениджърите очакват запазване продажните цени на сегашното им равнище през следващите три месеца.

Коментари

Задължително поле