Чрез КТБ Цветан Василев финансирал себе си (пълният текст на доклада на "Аликс партнърс")

Банкерът Цветан Василев е финансирал себе си чрез Корпоративна търговска банка /КТБ/, пише в разсекретения доклад на международната компания „Аликс Партнърс“ за фалита на КТБ.

„Въз основа на нашето разследване има ясни доказателства, че г-н Василев, Управителният съвет и редица служители и свързани лица са получили и използвали средства от Банката, като цяло финансирайки "лични" бизнес сделки. Методите, използвани за извличане на средствата от Банката, са били избрани и изградени с цел объркване / прикриване на крайната цел на изтеглените средства, като са оставили Банката в значителен риск, че тези средства никога няма да бъдат погасени“, посочват в доклада експертите от „Аликс Партнърс“.

Разследващите са констатирали редица "червени флагове", които е трябвало да покажат на БНБ, че в Корпоративна търговска банка има сериозен проблем.

Според международната компания сумите, които могат да бъдат възстановени са едва 800 млн. лв., но това може да стане с комбинация от договорени споразумения и определени изпълнителни действия.

„Перспективите за възстановяване на кредитния портфейл са допълнително занижени заради високия процент на кредити (над половината), които са били предоставени на дружества, свързани с Цветан Василев пряко или чрез неговата компания ТЦ-ИМЕ и до каналите за финансиране, на обща стойност 2.5 млрд. лева“, пише в доклада.

Според разследващите тези заеми имат много ограничен потенциал за възстановяване, тъй като повечето от кредитополучателите имат неработещи предприятия, невалидни обезпечения и кредитните схеми често са били използвани, за да се погасят или обслужат други кредити към КТБ.

От „Аликс Партнърс“ казват, че за значителна част от кредитите, предоставени от КТБ са били учредени незначителни обезпечения, както и че има свидетелства от първа ръка, които предполагат, че това е правено с цел.

Честа практика в КТБ е било да се предоставят големи кредити на новоучредени дружества, без история и без „собствени“ ресурси, които да оправдаят подобно кредитиране, като това ги превръща в незабавен значителен кредитен риск за банката.

„Има поразително високи нива на свързаност между клиенти-кредитополучатели“, пише в разсекретения доклад.

Разследващите са установили, че не са редки случаите на отпуснати заеми на клиенти с неликвидни баланси. Няколко клиента-кредитополучатели са докладвали като единствени активи вземания от други дружества, а в секцията със задължения от баланса е имало единствено кредити от КТБ и/или дългосрочни плащания или акционерен капитал, който сам по себе си е финансиран с кредити от Банката. Поради тази причина тези дружества изцяло разчитат на печалбите на други дружества и парични потоци, за да генерират приход за обслужване на дължимите кредити. Това в крайна сметка създава пирамида от кредитиране, което трябва да бъде обслужено от ограничен брой генериращи от бизнес средства, а всъщност е обслужвано от продължаващият поток на допълнително отпускани кредити.

Разсекретеният доклад на международната разследваща компания "Аликс Партнърс" бе публикуван на сайта на обявената в несъстоятелност КТБ вчера в 17 ч. Преведеният на български език документ е 575 страници и съдържа имената на основните компании и схеми, през които е източвана банката от 2009 г. насам.

От „Аликс Партнърс“ признават, че събитията, довели до срива на КТБ, са били подробно описани в доклад от 27 октомври 2014 г., изготвен от БНБ за Народното събрание на Република България. Разследването на международната компания започва на 15 юни 2015 г. и е приключило на 23 септември 2015 г.

Коментари

Задължително поле