Глобяват хотели, ако крият туристи

Глоба от 2000 лева ще плащат хотелиери, ако не водят регистър за настанените туристи. Това предвиждат промени в Закона за туризма, качен за обществено обсъждане.

Имуществената санкция за едноличните търговци и юридическите лица ще бъде в размер на 7000 лв.

Всички хотели вече са длъжни да обявяват туристите си в Единна система за туристическата информация, която ще свърже в реално време регистрите им с Министерство на туризма, МВР, НАП и общините.

Собствениците на хотели, мотели, комплекси, вилни селища ще бъдат задължени да осигуряват автоматизиран обмен на данни между системата на водения от тях регистър и единната система.

Така няма да е нужно информацията да се предава първо на общината и после към Министерството на туризма и другите ангажирани институции, както е досега.

За местата за настаняване от клас Б - семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, стаи бунгала и къмпинги, които не водят регистър в електронна форма, ще трябва ежедневно да вписват данни в единната система чрез публично достъпен уеб или друг интерфейс.

За туристите от ЕС, Швейцария и от държави, които са страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, ще се дава информация само за датата на регистрация и датата на отпътуване. За другите туристи ще се представят и данни за техния брой, име, дата на раждане, гражданство, номер и серия на документа за самоличност.

Данните за настанените туристи в единния регистър няма да бъдат публични. НАП ще събира информация за контрол на постъпленията от туризма, а МВР ще има достъп до данните, идентифициращи чуждестранните туристи в цялата страна.

Коментари

Задължително поле