Отвориха конкурс по "Хоризонт 2020"

От 10 май е обявен конкурс за информационни и комуникационни технологии по рамковата програма" Хоризонт 2020", чиито краен срок за кандидатстване с проекти изтича на 30 август . Това съобщи във Варна Ели Канева от министерството на транспорта и национално контактно лице по програмата. Тя взе участие в провеждането на информационен ден по "Хоризонт 2020" в Икономическия университет.

Рамковата програма за научни изследвания и иновации е с продължителност 7 години от 2014 до 2020 г и с бюджет над 80 млрд.евро, припомни Канева. Участието става на базата на конкурси, които се обявяват в сайта на ЕК, на национално ниво няма съгласуване, а директно се кандидатства в Брюксел.Обикновено участието е на университети, научни институти, малки и средни предприятия, но не като самостоятелни юридически лица, а се поощрява кандидатстването чрез консорциум от минимум три независи юридически лица от три държави-членки на ЕС. Насърчава се участието на представители от различни държави.

След конкурсите в 2014 и 2015 г. са финансирани 7 проекта за информационни и комуникационни технологии с българско участие в размер на 2.5 млн.евро, посочи Канева. Поощряват се не чисто теоретични научни изследвания, а такива с цел внедряване на пазара.

Коментари

Задължително поле