Най-много стоки сме внасяли от Германия, Италия, Румъния и Гърция

През периода януари - февруари 2016 г. износът на България за ЕС се увеличава с 2.0% спрямо същия период за 2015 г. и е в размер на 4 552.9 млн. лева, съобщиха от НСИ.

Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Обединеното кралство, които формират 68.3% от износа за държавите - членки на ЕС. През февруари 2016 г. износът за ЕС се увеличава с 5.7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 290.2 млн. лева.

При износа на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - февруари 2016 г. в сравнение със същия период на предходната година най-голям ръст е отбелязан в секторите „Химични вещества и продукти” (39.0%) и „Разнообразни готови продукти, н.д.” (15.6%).

Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти” (37.6%). Вносът на България от ЕС през периода януари - февруари 2016 г. намалява с 1.5% спрямо същия период на предходната година и е на стойност 4 860.5 млн. лв. по цени CIF.

Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Испания. През февруари 2016 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, намалява с 1.0% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 597.5 млн. лева, предаде БГНЕС.

При вноса от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - февруари 2016 г. в сравнение със същия период на 2015 г. най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход” (19.9%).

По предварителни данни през март 2016 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, намалява с 0.5% в сравнение с февруари 2016 година.

На годишна база ръст на промишленото производство е отчетен в добивната промишленост - със 7.1%, и в преработващата промишленост - с 5.5%, а спад е регистриран в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5.0%. По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо предходната година се наблюдава при: производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 38.8%, производството на изделия от каучук и пластмаси - със 17.1%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 14.8%, производството на мебели - с 13.7%.

Намаление е отчетено при: ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 23.1%, производството на тютюневи изделия - с 22.4%, производството на основни метали - с 8.9%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 5.1%.

Коментари

Задължително поле