Публикувани са списъците на приетите, неприети и оспорени вземания от КТБ

На основание чл. 66, ал. 7 от Закона за банковата несъстоятелност (ЗБН) синдиците на „Корпоративна търговска банка” АД (в несъстоятелност) – КТБ АД (н), информират, че в Търговския регистър са обявени: списък на приетите вземания, по които не са направени възражения; списък на неприетите вземания, за които е подадено възражение пред съда; и списък на приетите вземания, които са оспорени пред съда чрез възражение.

Трите списъка са на разположение в Търговския регистър по партидата на КТБ АД (н) - ЕИК 831184677, в раздел „Обявени актове несъстоятелност”. Подробно описание на стъпките за достигане до публикуваните в Търговския регистър списъци можете да намерите на интернет страницата на банката: www.corpbank.bg, в раздел „Въпроси и отговори”.

Коментари

Задължително поле