Клиент осъди банка за надвзети лихви по ипотечен заем

Над 12 342 лв. дължи банка на клиент от Търговище, който я осъди за надвзети лихви по ипотечен кредит, който погасил предсрочно.

Решението е на Районния съд в Търговище, който назначил икономическа експертиза и две допълнителни, за да се установи механизма и точния размер на сумата, с която банката незаконно се обогатила за сметка на клиента.

Договорът за заема от 60 000 лв. бил сключен през септември 2006г. Според него банката следвало да изчислява лихвата за всеки период, тъй като договореният процент се променял, при всяка промяна на основния лихвен процент (ОЛП). През следващите години били подписани два анекса заради промяната на ОЛП и условията били предоговорени. Била намалена и фиксираната лихвена надбавка с един пункт.

Кредитът бил погасяван редовно и на петата година получателят поискал справка колко дължи. Превел цялата искана сума по главницата и таксата за предсрочно погасяване. Банката служебно усвоила от сметката му 60 131 лв. От тях главницата била 57 245 лв., а другото било такса за предсрочното плащане и лихва. Малко след това клиентът направил своя справка и установил, че банката му взела повече пари от реалната сума на дълга му.

Той поискал тя доброволно да му възстанови сумите, но последвал отказ. Тогава завел дело. По него е установено, че банката, изчислявайки дължимите лихви по кредита, не отчела спада на ОЛП след месец февруари 2009 г. Неправилното изчисление на дълга, довело и до неправилно определяне на таксата за предсрочно погасяване. Главницата към момента на изплащане на целия кредит реално била 50 068 лв.

"Това означава, че при промяна на ОЛП в посока увеличение, този факт е бил отчитан от банката, но не и при намаляването му. Именно неспазването на определените правила за формиране на дължимата по договора лихва от страна на банката е довело до получаване от нейна страна на суми, които не й се дължат. Изобщо не е ясен механизмът, по който банката решава колко ще погаси за главница и колко за лихва от месечната анюитетна вноска", пише в решението.

Това признал на делото и представителят на банката, който заявил, че тя не е имала задължение и не е отчела спада на ОЛП.
Така кредитната институция е осъдена да върне на клиента 7379 лв. Тя му дължи и 3009 лв. лихви за забава. Трябва да му плати и разноски по делото в размер на 1954 лв.
Решението подлежи на обжалване пред Окръжния съд в Търговище.

Коментари

Задължително поле