4 407 987 души се осигуряват за втора пенсия

Пазарен дял на пенсионноосигурителните дружества по броя на осигурените лица в управляваните от тях пенсионни фондове към 31.12.2015 г.

Броят на хората, осигуряващи се за втора пенсия, продължава да се увеличава и към края на първото тримесечие на 2016 г. в четирите вида пенсионни фондове - универсални, доброволни, професионални и доброволни по професионални схеми, се осигуряват 4 407 987 души. Това е с 2,19% повече спрямо същото тримесечие на миналата година, показват публикуваните от Комисията за финансов надзор резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2016 г.

Най-много са осигуряващите се в универсалните пенсионни фондове (УПФ) - 3 521 851 лица. Причината е, че в тези фондове задължително се осигуряват работещите, които са родени след 31 декември 1959 г. Към края на март 2016 г. осигурените в професионални фондове са 280 431, а в доброволните пенсионни фондове - 605 705 души.

Според данните на пенсионноосигурителните дружества средният размер на натрупаните средства по партидата на едно осигурено лице в УПФ се увеличава и вече е 2224 лв. спрямо 2184.87 лв. към края на декември 2015 г.

Срокът за обществено обсъждане на промените в Кодекса за социално осигуряване изтича днес, но финансовият министър Владислав Горанов вчера заяви пред журналисти, че няма да бърза да го внася в Министерския съвет, а първо ще съгласува предлаганата реформа в пенсионната система с частните пенсионни фондове и със синдикатите.

Според предложението, което предизвика спорове, при пенсиониране индивидуалните партиди на осигурените ще се прехвърлят в общ пул, откъдето ще се изплаща пожизнена втора пенсия.

Горанов каза, че в министерството не са постъпвали предложения, които да предлагат разумен вариант за изплащане на пожизнена втора пенсия едновременно с право на унаследяване на индивидуалните партиди.

Коментари

Задължително поле