"Лукойл-България": Нямаме договори с Марешки

Във връзка с разпространено изявление на г-н Веселин Марешки, в което се твърди, че на 17 май „в база, брандирана със символите на "ЛУКОЙЛ” в Плевен” негов камион е получил отказ да бъде зареден, пресслужбата на „ЛУКОЙЛ-България” ЕООД е упълномощена да съобщи следното:

1. „ЛУКОЙЛ-България” ЕООД няма сключени договори за доставки на горива с фирми, свързани или принадлежащи на г-н Веселин Марешки. Това му е отлично известно, тъй като г-н Марешки лично подписа писмения си отказ да сключи пряк договор с дружеството.

2. Отказ за зареждане на гориво от нефтобаза е възможен само в случаите, в които такова гориво не е заявено или заплатено по надлежния законоустановен ред. Както на 17 май, така и преди и след тази дата, в нефтобазите ни не са получавани нито заявки, нито плащания от фирми на Веселин Марешки. Ако той е срещнал затруднения или пречки в снабдяването си с горива, то следва да предяви претенциите си към доставчика или доставчиците, които ползва, и на които е заявил и заплатил своята поръчка.

Коментари

Задължително поле