Втората пенсия да се наследява, предлага Асоциацията на пенсионните дружества (обзор)

Даниела Петкова

1 млрд. лв. са изплатени на пенсионери до момента

Фондовете събрали 10 млрд. лв. от вноски за 13 години

Втората пенсия да може да се наследява, настояват от Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

В становище, изпратено да Министерството на финансите, пенсионните фондове предлагат девет различни варианта за изплащане на парите за втора пенсия, като се запазват правата на наследниците.

“В становището сме предложили девет вида пенсии, от които има и пожизнени, и срочни, и с гарантиран период на унаследяване. Наследяването фигурира във всички предложения. Извън тези девет предлагаме лицето да има възможност да получи до 50% от натрупаната сума в индивидуалната партида, когато придобие право на пенсия и до 5 години по-рано”, обясни Даниела Петкова от ПОК “Доверие”.

Един от вариантите за пожизнена пенсия с унаследяване е още в договора да бъде записан срок, в който, ако осигуреното лице почине, наследниците му да наследяват парите. “Пенсионира се тази година, подписва договори и казва: “В следващите 20 години каквото и да се случи с мен, искам моите наследници да получават размера на пенсията, която вие току-що ми определихте и записахме в началния договор”, обясни Даниела Петкова.

Председателят на асоциацията Никола Абаджиев обясни, че от 2002-ра до 2015 г. в пенсионните фондове са събрани близо 10 млрд. лв. от вноски на бъдещи пенсионери и досега са изплатени 1 млрд. лева.

Припомняме, че през април финансовото министерство предложи при пенсиониране индивидуалните партиди на осигурените да се прехвърлят в общ пул, откъдето да се изплаща пожизнена втора пенсия.

Според дружествата не трябва да се бърза с приемането на промените в Кодекса за социално осигуряване, а вместо това трябва първо да се изчакат резултатите от стрес тестовете на пенсионните фондове.

Предстоят срещи на синдикати, пенсионни дружества и експерти от финансовото и социалното министерство, на които да бъдат обсъдени вариантите за изплащане на парите за втора пенсия.

Коментари

Задължително поле