Fibank отчита стабилен ръст на печалбата

Ръководството на банката се срещна с миноритарните акционери

Fibank (Първа инвестиционна банка) отчита стабилен ръст на печалбата преди данъчно облагане, която достига 61,3 млн. лв., като оперативната печалба е в размер на 201 млн. лв. Това показват финансовите резултати към края на септември 2016 г., с които ръководството на Fibank запозна миноритарните акционери.

Редовните срещи са част от политиката на банката по прилагане на  световните стандарти в доброто корпоративно управление, утвърдени от Международната финансова корпорация (IFC), които Fibank прилага стриктно в своята дейност.

На срещата присъстваха г-н Васил Христов, главен изпълнителен директор (CEO) на банката, г-н Димитър Костов, главен директор риск (CRO) и г-н Живко Тодоров, главен финансов директор (CFO).

Капиталовата адекватност на Fibank към 30 септември 2016 г. е 15,35%, което показва превишение на собствения капитал над изискваните 13,5%.

Заделени са 140 млн. лв. капиталови излишъци

От началото на годината банката е заделила провизии на стойност 140 млн. лв. С тях се изграждат стабилни капиталови излишъци.

Коментари

Задължително поле