Kредитите с различна ваканция

Отлагането на вноските по заем може да доведе до увеличени плащания след периода на мораториума или до удължен срок на кредита.

Банките ще предложат конкретни правила за отлагане на вноските

Без облекчения за просрочия преди кризата

В срок до 5 работни дни търговските банки трябва да предложат на БНБ правила за отлагане на плащанията по кредитите. Това реши Управителният съвет на БНБ след като Европейският банков орган изпрати своите насоки за въвеждане на мораториум върху плащанията по заемите заради пандемията от COVID-19. От Асоциацията на банките в България веднага коментираха, че щом получат официално писмо от БНБ са готови да отговорят на него в максимално кратък срок.

В насоките на Европейския банков орган (ЕБО) са дадени някои основни рамки, които трябва да бъдат спазени при отсрочването на кредити, като специално е посочено, че приложението на мораториума засега трябва да не е по-късно от 30 юни, но при необходимост срокът може да бъде удължен. Това означава, че заявлението за отсрочване на кредит трябва да бъде подадено до 30 юни. Най-важните въпроси за отсрочването на заемите трябва да бъдат взети от всяка страна в ЕС. Допитване на “Труд” сред банкери показа, че първоначалното отсрочване може да бъде за срок от 2-3 месеца.

В насоките на ЕБО е посочено че мораториумът променя само графика на плащанията по кредита. Мораториумът спира, отлага или намалява плащанията (на главница, лихва или и на двете) в рамките на ограничен период от време. Това се отразява на целия график на вноските по кредита и може да доведе до увеличени плащания след периода на мораториума или до удължен срок на заема. Мораториумът обаче не трябва да засяга други условия по заема като лихвения процент, освен ако такава промяна служи само за компенсация, за да се избегнат загуби, които банката би имала от забавения график на плащанията, посочват от ЕБО.

Едни и същи условия трябва да се прилагат за всички клиенти. Но е възможно различни срокове за отлагане на вноските по заемите да се прилагат за различни видове кредити или длъжници. Например, различни мораториуми с различни условия могат да се прилагат за граждани, за малки и средни предприятия (МСП) и за големи компании. По подобен начин може да бъде въведен отделен мораториум за конкретна гама продукти, например за ипотечните заеми.

Мораториумът върху кредитите трябва да се прилага за голяма група длъжници, предварително дефинирани въз основа на широки критерии, посочват от ЕБО. Критериите трябва да позволят на длъжника да се възползва от мораториума без оценка на неговата кредитоспособност. Примери за такива критерии са вид на кредита, отраслов сектор, географско местоположение на длъжника и т. н. Прилагането на мораториума може да бъде ограничено само до длъжници, които не са имали затруднения с плащането на вноските преди извънредното положение, но не трябва да се ограничават само до длъжници, които са имали финансови затруднения и преди избухването на пандемията от COVID-19, пише в насоките на ЕБО.

 

Препоръчват еднакви правила за всички трезори в страната

Мораториумът по заемите не е задължителен

Няма да важи за ново финансиране

Мораториумът върху плащанията по заемите не е задължителен за клиентите на банките, пише в насоките на Европейския банков орган (ЕБО). Всеки, който има пари, може да продължи да си плаща, за да не му се трупат лихви по кредита. За да се възползва от мораториума всеки клиент на банка е необходимо да подаде заявление, че е засегнат от пандемията с COVID-19. Условията за отсрочване на кредити трябва да са стандартни и достъпни за всички клиенти с финансови затруднения заради заразата. Примерни критерии за това, че дадена фирма е засегната от пандемията са промяна на заетостта или необходимост от закриване на някои дейности за определен период от време.

Мораториумът трябва да се прилага широко, независимо дали е въведен със закон, или не, посочват от ЕБО. Като се има предвид, че законодателните мораториуми се прилагат от всички банки в дадена страна, трябва да се осигури също толкова широк обхват на приложение и за незаконодателните мораториуми, какъвто е случаят в България. Т. е. добре ще бъде правилата да бъдат прилагани по един и същи начин от всички банки.

Мораториумът няма да се прилага за нови заеми, отпуснати след въвеждането му. Т. е. новите кредити трябва да се връщат според договорените с банката условия. Използването на съществуващи кредитни линии или подновяване на револвиращи заеми не се счита за нов заем.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Финанси