Павел Димитров, изпълнителен директор на „Лев Инс“: Най-голям е ръстът на имуществените и финансови застраховки

Не можем да се застраховаме срещу невежество и фалшива информация, които могат да доведат до вземането на грешни решения

- Г-н Димитров, „Лев Инс“ стана първата застрахователна компания в България, която обяви премиен приход над 446 млн. лв. за изминалата една година. Как се постига подобен финансов резултат? 

- Да, отчетохме рекорден ръст от 30% на брутния премиен приход за 2022 г. Този резултат за пореден път утвърди „Лев Инс” като пазарен лидер, но вече отчитаме и ефектите от  стратегията за диверсифициране на портфейла ни и излизането на външните пазари в Европа. Основната посока на развитие в средносрочен план е свързана с доброволните застраховки, покриващи индивидуалните потребности на клиентите, както и генерирането на нови решения за физическата и дигиталната сигурност.  

През 2022 г. „Лев Инс” увеличи активите си с 20% до 812 млн. лева. Дългосрочните инвестиции се увеличиха с над 22%, а резервите - с близо 17% до 95 млн. лв. За да повишим  още повече финансовата стабилност на дружеството, реинвестирахме печалбата и заделихме запасен фонд от 13 млн. лв., който допълнително гарантира защита на клиентите ни.

Вярваме, че тези отлични резултати са следствие на уникалния модел за превенция и управление на риска, който доведе до висок процент разкрити измами и позволи спирането на нерегламентирани плащания. 

- В годишния отчет на компанията отбелязвате ръст на доброволните застраховки спрямо задължителните. Стана ли българинът по-отговорен към имуществото си например?

- Ръстът във финансовите показатели е изцяло от доброволни застраховки. След традиционно силния за България бранш на автомобилния бизнес, най-голям дял отчитаме от имуществените и финансови застраховки, след което се нареждат личните и застраховките на отговорности. Забелязва се плавна тенденция към повишаване на застрахователната култура на българина. Природните катаклизми в съседна Турция и Сирия също накараха хората да си дадат сметка за крехката и илюзорна сигурност и ролята на застраховането за ограничаване на щетите при форсмажорни обстоятелства.  

- Какъв е размерът на изплатените обезщетения за същия период? Как се разпределят те?  

- През 2022 г. „Лев Инс” е лидер по изплатени обезщетения на пазара, като е изплатила 171 305 000 лв. Най-голям дял се пада на автомобилния бизнес, следван от застраховки имущество, отговорности и лични застраховки. Относително постоянен остава размерът на изплатените обезщетения по „Гражданска отговорност” - от общо 134 876 000 лв. 68 608 000 лв. са по щети в България, а 66 268 000 лв. по щети в чужбина, в държави от системата „Зелена карта”.

- Правилно ли разбираме, че измествате фокуса от задължителното застраховане към разрастване на общия портфейл? Това не е ли твърде оптимистично, познавайки културата на българина?

- Стратегията ни за диверсифициране на портфейла и приоритет извън задължителното застраховане вече дава резултати и отчитаме намаляване на дела на задължителната автомобилна застраховка - от 70 на 57%, за сметка на останалите видове застраховки. Основната стратегическа цел е да предоставяме цялостно решение за клиентите както във физическия свят, така и в дигиталния. Залагаме изключително и на уникалните за българския пазар комплексни кибер решения за бизнеса и частните потребители. Заедно с нашите партньори от Cyber 360 Academy и Cyber One предлагаме обучения, защита и застрахователни продукти при настъпване на престъпно събитие.

- Голяма част от живота ни е в дигиталното пространство - банкираме онлайн, цялата ни информация е в телефона и компютъра. Какво трябва да разбираме под „киберсигурност“ в застраховането?

- Киберсигурността е неизменна част от бизнес процесите в бързо дигитализиращия се свят. Черните хакери могат да проникнат навсякъде, да откраднат и манипулират документи и финанси, да блокират всички фирмени дейности. Институциите и бизнесът все по-активно интегрират системи за информационната сигурност и извършват одити за киберсигурност, за да гарантират  на себе си, на клиентите и партньорите си защита на чувствителната информация и финансовите потоци. Решенията за ефективни действия, които предлагаме в партньорство със Cyber 360 Academy и Cyber One са обучение и експертни консултации, технически методи и киберзастраховка. Нашата философия е да управляваме риска. Ние предприемаме различни превантивни мерки, за да не се стига до това събитие. Същото важи и за физическите лица, които могат да гарантират безопасността на семейството си в дигиталното пространство чрез индивидуални решения спрямо техните нужди.

Основен акцент в корпоративната ни политика е и социалната кампания „Пази детето в интернет”, чиято цел е да повиши дигиталната култура на българина. През 2022 г. година Явор Колев, директор „Информационни технологии и киберсигурност“ и координаторът на кампанията Зоя Василев обиколиха много градове в страната и се срещнаха с над 120 хиляди деца, родители и учители. Благодарни сме за подкрепата на множеството ни частни и институционални партньори, които припознаха каузата. Предстои втори етап на кампанията, в който ще надградим постигнатите резултати.

- Г-н Димитров, говори се за исторически срив в цената на Гражданската отговорност с над 25 % за по-малко от месец. Какво показват анализите на „Лев Инс“?

- Ценообразуването е процес, който се влияе от множество фактори. Когато едно дружество кумулира в портфейла си „добри“ шофьори и ги „възнаграждава“ за това, логично е средната цена да се намали. Корекцията на средната цена зависи от крайния успех на предприетата стратегия. От статистиката (за последните 9 месеца) на всички компании в страната е видно на какви цени продават застраховката на ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ и това може да бъде потвърдено в КФН.

През последния месец се наблюдава раздвижване на ценовите нива и поевтиняване на застраховката, което е етап от пазарната конкуренция. Не за първи път сме свидетели на подобни явления, но съм убеден, че цените ще се стабилизират.

- От бранша предупредиха, че „Гражданската отговорност“ може да стане 1000 лв., ако предлаганите законодателни промени от МФ в сферата на застрахователния кодекс станат факт. Обяснете, защо? 

- Когато един закон се превърне в протекция за финансовите измамници, някой трябва да плати цената. В случая, застрахователната дейност се явява дейност по събиране, управление и разпределение на средства от всички застраховани към жертвите на застрахователни събития. Ако се позволи нерегламентираното източване на пари извън България със съдействието на чуждестранни физически и юридически лица, някой трябва да компенсира източването на този фонд. Този някой ще са българските граждани, потребители на застрахователни услуги. 

 - Има ли установени злоупотреби при изплащането на обезщетения в чужбина?  

- Примерите са много - от недоказаното настъпване или инсцениране на ПТП, до фиктивни декларации за плащане на пострадалите лица. Когато претенцията се оформя документално на повече от 2 000 километра разстояние, ние трябва да сме много внимателни и да изискваме всички документи, удостоверяващи направеното плащане и достигане на парите до крайния потърпевш. В противен случай ние ще натоварим бюджета на обикновения българин, а и не можем да сме сигурни в условията на нестабилен социален и икономически свят за какво точно могат да бъдат използвани тези пари. 

 - Промените в Застрахователния кодекс стоят ли като важно условие за влизането на страната ни в Еврозоната?

- Много се изговори по тази тема. Мисля, че бизнесът и множество организации – на превозвачи и потребители на застрахователни услуги, изказаха своето становище. Точка на спекулациите по темата сложи заместник-председателят на Европейската комисия Валдис Дамбраускас, който каза, че причината за неприемането на България в Еврозоната е високата инфлация. 

- Г-н Димитров, има ли нещо, срещу което не можем да се застраховаме?

- Не можем да се застраховаме срещу невежество и фалшивата информация, които могат да доведат до вземането на грешни решения и да струват скъпо не само на нас, а и на обществото.  

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Бизнес