Адвокати със съмнителна слава овладяват стратегическото предприятие “Бул Био”

„Бул Био“ е част от забранителния списък за приватизация, тъй като е част от националната сигурност.

Стратегическото предприятие отново е обект на странни кадрови решения, този път от министъра на здравеопазването проф. Христо Хинков

Същите тези лица доскоро бяха в ръководството на „Пирогов“

Има ли орган, който да извърши проверка чии интереси обслужват скандалните назначения на министъра

Стратегическото предприятие „Бул Био“, което е част от забранителния списък за приватизация, тъй като е част от националната сигурност, отново е обект на странни кадрови решения, този път от министъра на здравеопазването проф. Христо Хинков, научи „Труд news“.

На 14 ноември м. г. той взима решение за преобразуване чрез промяна на правноорганизационната форма на „Бул Био - НЦЗПБ“. Със същото решение определя нов състав на съвета на директорите на новоучреденото дружество. Едва ли е изненада, че изборът не е случаен - като представители на държавата в съвета на директорите са назначени двама небезизвестни в лекарските среди лица. Това са д-р Лучия Добрева и адвокат Илиян Кършев.

Илиян Кършев е избран за член на СД на „Пирогов“ от Илко Семерджиев по времето, по което е министър на здравеопазването през 2017 г. Към момента на вземане на решението за избор на Илиян Кършев за член на колективен орган на управление на стратегическо за здравеопазването лечебно заведение, единственият известен опит в областта на здравеопазването, е договорът му за правна защита и съдействие с „Медико-дентален център Св. Георги“ ООД, представляван от Стоянка Семерджиева. Нещо повече, по същото време Николай Борисов е избран за контрольор, а впоследствие и за управител на „Бул Био - НЦЗПБ“, като веднага след назначаването му, дружеството сключва договор за правни услуги с адвокатската кантора, в която Николай Борисов е част от екипа, а Илиян Кършев е неин управляващ и представляващ.

Същите тези лица доскоро бяха в ръководството на „Пирогов“. Ето защо, иначе вярното предположение за волята на министъра и неговите съмишленици, да овладеят ключови предприятия, се реализират, като видно интересите не се ограничават до „Пирогов“.

Скандалното и широко отразено освобождаване на изпълнителния директор на „Пирогов“ от проф. Хинков, бе причина да се потърсят истинските причини за вземането на решението. Не без основание се постави въпросът дали по-малко от месец след представянето на одитния доклад, съдържащите с в него, непотвърдени от независим орган данни, не служат на министъра на здравеопазването и неговия екип като повод за овладяване на болницата чрез свързаните с Илко Семерджиев и началника на кабинета Красимир Николов лица.

Така, вместо в „Пирогов“, където завръщането им би било повече от скандално, с решение на министъра от 14.11.2023 г. д-р Лучия Добрева и Илиян Кършев са назначени като представители на държавата отново в стратегическо предприятие, въпреки данните за проверки и наличието на поредица от подадени сигнали за последиците от тяхното управление.

Освен четиримесечния стаж на Илиян Кършев като член на съвета на директорите на „Пирогов“ през 2017 г., няма данни за други структури, в които е натрупал професионален опит, осигуряващ необходимите умения за професионално изпълнение на задълженията на член на орган за управление и контрол. Наред с изискванията за професионален опит, видно министърът на здравеопазването и екипът му безогледно изискването за наличието на добра репутация, съгласно правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ЗПП).

В известен смисъл не може да се отрече свързаността на името на Илиян Кършев със сферата на здравеопазването, но за съжаление в противоположен на изискванията за добро управление аспект. По данни на Търговския регистър адвокат Кършев е ликвидатор, избран с решение на министъра на здравеопазването и на други две публични търговски дружества - „Вимедит“ и „Специализирана болница за долекуване и продължително лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания и рехабилитация“ - Радунци. От това обстоятелство би могъл да се направи извод, че Илиян Кършев е назначение на министъра с оглед експертизата му в процедурите по ликвидация на публични предприятия, тъй като липсват данни за негов управленски опит в работещо публично предприятие.

Действително, по време на управлението на неговия колега и партньор Борисов, „Бул Био - НЦЗПБ“ е доведено до състояние, застрашаващо функционирането му поради невъзможността за изпълнение на договори и действителна заплаха от загубата на лицензии и ключови партньори.

Натрупал опит в ликвидацията на „Вимедит“ и „Специализирана болница за долекуване и продължително лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания и рехабилитация“ - Радунци, Илиян Кършев изглежда няма търпение да застане начело на действащо предприятие и то в чувствително добро финансово състояние, в сравнение с времето, когато е бил изпълнител на договор за правни услуги с дружеството. Не е известно дали стремежът на Кършев и Добрева да се легитимират като членове на колективен орган на управление, преди завършването на фактическия състав на преобразуването, е продиктуван от личната амбиция или такива са разпорежданията на лицата, взели решението за назначението им. Отделно, Лучия Добрева и Илиян Кършев са взели решение за провеждане на заседание на съвета в сградата на МЗ, независимо от изричното изискване на Закона за публичните предприятия органът, упражняващ правата на държавата, да не се намесва в управлението или в текущата оперативна дейност на публичното предприятие.

Новоизбраните, съгласно решението на министъра представители на държавата, вече изискват справки и отчети от предприятието, въпреки че в Търговския закон, задължението за предоставяне на информация е изрично предвидено само за съдружниците или акционерите на дружеството. Очевидно Илиян Кършев не е само избран за член на съвета на директорите като представител на държавата, но не намира пречка да си присвоява и правомощия от компетентността на органа, упражняващ правата на държавата.

Възниква въпросът има ли орган, който да извърши проверка чии интереси обслужват скандалните назначения на министъра в стратегически предприятия или целия ресурс на компетентните органи е ангажиран в нарочни проверки на болниците с принципал МЗ.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Разследване