Активи на "В и К" за 6,4 млн.лева са прехвърлени на областната администрация в Сливен

Активи на „В и К“-Сливен за 6,4 млн.лева са заведени по баланса на областната администрация, съобщи областният управител Чавдар Божурски. Работи се по съставянето на актове за държавна собственост на язовира за питейна вода „Асеновец“ и другите имоти, държавна собственост. Приемането на активите е част от започналата реформа във В и К – отрасъла, допълни Божурски.

Сливен е сред 14-те области в страната с окрупнени В и К – оператори, за които МРРБ подписа договори за регионални прединвестиционни проучвания. На територията на областта ще бъде получено финансиране по ОП „Околна среда“ за Сливен и Нова Загора. Инвестиционните проекти за Сливен са за над 59 млн.лева – за канализация в кв. „Речица“, вътрешна водопроводна мрежа, довършване на пречиствателната станция за питейни води и свързването й с мрежата на града. За Нова Загора средствата са за над 20 млн.лева – за пълна реконструкция на съществуващата пречиствателна станция за отпадни води, ремонти на водопроводна и канализационна мрежа.

Коментари

Задължително поле