"Алкомет" АД започва изграждането на фотоволтаични панели за производство на собствена електроенергия

На 11 ноември "Алкомет" АД уведомои всички акционери и обществеността за намерението си да реализира инвестиционно предложение - монтаж на покривни фотоволтаични панели за производство на електроенергия върху съществуващи сгради, в рамките на производствената площадка на дружеството, с обща номинална мощност 2 MW.

Фотоволтаичните панели ще бъдат изградени на покривите на двата най-нови цеха в предприятието - "Валцов" 2 и "Цех за механична обработка на профили". Инвестицията е на приблизителна стойност 2,6 млн. лева. При благоприятни метеорологични условия компанията ще започне монтирането на панелите през декември тази година, като се очаква през февруари 2023 г. да бъдат пуснати в експлоатация.  

Общият брой на монтираните панели ще бъде около 5 000,

като годишното производство на енергия ще бъде 2 600 мВтч и ще покрие около 4% от консумацията на завода. Спестените въглеродни емисии от проекта се изчисляват на 1330 тона годишно, или на 33 250 тона за планирания 25-годишен период на експлоатация.

"Алкомет" АД вече успешно изпълнява прокети за намаляване на СО2 в различните си производства.
През 2023 г. се очаква да  приключи и изпълнението на проекта  ALUGREEN (Greener anodizing for cleaner nature), който компанията реализира с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма " Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България".

Компанията е в процес на внедряване на иновативни зелени процеси в цех Елоксация, благодарение на които се очаква да се постигне положителен ефект върху околната среда, като намаляване на отпадъци, икономии на вода и енергия, и най-вече намаляванена емисиите на въглероден диоксид.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Инвестиции