Апелативният съд в Търново измени присъда по дело за смъртта на родилка и новородено дете в АГ-Габрово

Снимка: Архив

Със свое решение Великотърновският апелативен съд измени присъда на Габровския окръжен съд, с която подсъдимиятДимитър Р. А. е бил признат за виновен. Той е осъден за това, че в периода от 20 часа на 25 септември до 8 часа на 26 септември 2013 г. в независимо съпричинителство с подсъдимата Севдалина М. К., поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност като дежурен лекар в АГО на МБАЛ Д-р „Тота Венкова“ АД - Габрово, нарушил правилата за добра медицинска практика. Не разпознал спешен случай при при родилката Десислава Н.А., въпреки високата температура и проведените повече от три окситоцинови теста. Не отчел, че се касае за бременност с повишен и реализиран риск и не назначил кардиотокографски анализ. Не извършил цялостно поемане на АГ частта в овладяване на спешно състояние, не отчел заплахата за здравето на бременната и плода при преносеност на плода и не преминал към спешно оперативно родоразширение. Не извършил системно наблюдение на родилката, не отчел състоянието и, както и промените в него, настъпили по време на дежурството и по непредпазливост причинил смъртта в Неонатологичното отделение на МБАЛ – Габрово на новороденото бебе Александър и на 4 октомври 2013 г. в УМБАЛ „Д-р Георги Странски” –Плевен, смъртта на Десислава Н. А-майка на починалото новородено дете.

На основание чл. 123 ал. 3, предл. 2, вр. ал. 1 от НК, първоинстанционният съд е осъдил Димитър Р. А. на 3 години условно с 5-годишен изпитателен срок. Подсъдимият е лишен и от право да упражнява лекарска професия за срок от три години.

Окръжен съд Габрово е признал за виновна и подсъдимата Севдалина М. К. в това, че независимо съпричинителство с подсъдимия Димитър Р. А.., поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност като дежурен лекар е нарушила правилата за добра медицинска практика и не разпознала спешен случай при раждане. Не сложила началото на медицински грижи чрез оперативно родоразрешение, не разпознала страдание на плода ante partum и не предприела действия по овладяването му и не направила антепартална оценка на рисковете за майката и плода, и не извършила цялостно поемане на АГ частта в овладяване на спешно състояние, не отчела заплахата за здравето на бременната и плода при преносеност на плода, не обсъдила със завеждащия отделението състоянието на Десислава М. и воденето хода на раждането и не съобразила становището му да се премине към оперативно родоразрешаване и с действията си непредпазливост причинила смъртта на повече от едно лице.

Първоинстанционният съд е осъдил Севдалина М. К. на 3 години условно с 5 г.изпитателен срок. Подсъдимата е лишена и от право да упражнява лекарска професия за срок от три години.

Двамата подсъдими са били оправдани в останалите части от обвинението на ОП-Габрово.

Срещу присъдата са били подадени въззивен протест от Окръжна прокуратура – Габрово и въззивни жалби от подсъдимата Севдалина М.К., процесуалните представители на подсъдимия Димитър Р. А. и от частните обвинители, на основание които в Апелативен съд – Велико Търново е образувано дело.

Същото е разгледано в открито съдебно заседание като съдът е допуснал и приел като доказателство съдебно-медицинска експертиза, изготвена от вещи лица неонатолози и след приключване на съдебното следствие е било обявено за решаване.

Въззивният съд намира, че първоинстанционният съд е направил законосъобразен правен извод, че двамата подсъдимия с деянието си са осъществили от обективна и субективна престъпния състав на чл. 123 ал. 3 пр. 2, вр. ал. 1 от НК, но счита, че този извод спрямо подсъдимата Севдалина М. К. следва да бъде доразвита, тъй като от приетата от състава фактическа обстановка безспорно се установява, че след деянието, тя е направила всичко зависещо от нея за спасяване живота на детето и родилката, поради което дянието и следва да се преквалифицира в такова по чл. 123 ал. 4 вр. ал. 3 пр. 2 вр. ал. 1 от НК, за което законът предвижда наказание до 5 години лишаване от свобода. С оглед тази преквалификация и след анализ на смекчаващите и отегчаващите обстоятелства, въззивният състав намира, че следва наложеното от ОС-Габрово наказание от 3 години лишаване от свобода да бъде намалено на 2 години лишаване от свобода, изтърпяването на което по реда на чл. 66 ал. 1 от НК да се отложи с изпитателен срок от три години. С решението си, съставът на ВТАС също така признава подсъдимата за невинна в това да е извършила нарушение на чл. 72 ал. 1 т. 4 от Правилника за устройство и вътрешния ред в МБАЛ „Д-р Т. Венкова” гр. Габрово, както и нарушение по т. 5 от Правилника за устройство, дейност и вътрешен ред на АГ отделение в частта за лекар ординатор в него.

По отношение на подсъдимия Димитър Р. А., въззивният съд намира, че следва да бъде оправдан в частта от присъдата, с която е признат за виновен да е извършнил нарушени на Медицинския стандарт по акушерство и гинекология, както и нарушение по т. 7 от Правилника за устройство, дейност и вътрешен ред на АГ отделение в частта за лекар ординатор в него. Апелативният съд потвърди наказанието от 3 г условно с 5-годишен изпитателне срок и лишаване от право да упражнява лекарска професия за срок от 3 години.

Апелативен съд – Велико Търново потвърждава присъдата на ГОС в останалите и части.

Апелативният съд във Велико Търново е намалил и наказанието на Севдалина М. К. от 3 на 2 години, за които е лишена от право да упражнява лекарска професия.

Решението подлежи на обжалване и протест пред Върховния касационен съд.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Крими и право