Апелативният съд в Търново отмени решение за отказ за отнемане на имущество за 3,6 млн. лв на Георги Вълев от "Килърите"

Със свое определение Апелативният съд във Велико Търново отмени определение на Окръжен съд, постановено на 27 април тази година, с което са оставени без разглеждане като процесуално недопустими предявените от Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество срещу Георги Вълев, съпругата му Анелия и „Поликомерс-Г“ АД.

Исковете са с правно основание за отнемане в полза на държавата на имущество на тези лица на обща стойност 3 611 269,87 лева, и е прекратено производството по делото.

Срещу определението на Окръжен съд – Велико Търново е била подадена частна жалба от КПКОНПИ, с която е направено оплакване, че същата е незаконосъобразна, на основание на което в апелативната инстанция е образувано дело, разгледано в закрито заседание.

"Въззивният съд намира, че Окръжен съд – Велико Търново неправилно е приел, че срокът от 10 месеца по чл. 15, ал 2 от ЗОПДИППД, регламентиращ извършването на проверка от органите на комисията е преклузивен, и в рамките на този срок проверката по закона не само трябвало да е приключила, но и да е взето от Комисията решение за внасяне в съда на иск за отнемане на имущество, на което и основание е определил иска за недопустим и е прекратил делото.

В мотивите към своето определение, съставът на Апелативен съд – Велико Търново посочва, че срокът за предварителната проверка не преклудира възможностите за доказване, нито погасява правото на държавата да иска отнемане на съответно имущество. Преклузивен е срокът за упражняване правото на иск, а правото на държавата да отнеме имущество, придобито от престъпна дейност е материално потестативно право, за което законът е предвидил 25 годишна погасителна давност, която тече от придобиване на имуществото чрез престъпна дейност. То се упражнява по съдебен ред и процесуална предпоставка за упражняване на това право пред съда е влизане на осъдителна присъда в сила", се казва в становището на апелативните магистрати.

Те са постановили да се върне делото на Окръжния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Крими и право