А1 ускорява ръста на печалбата си през първата четвърт на 2019 г.

  • Приходите се увеличават с 3.9% до 111,1 млн. евро
  • EBITDA нараства със 17.7% до 42,8 млн. евро
  • Средният приход от абонат (ARPU) също бележи ръст от 7% до 5,4 евро
  • Броят на клиентите на фиксирани услуги продължава да расте до 1,029 милиона

А1 отбелязва сериозен ръст на печалбата си и всички основни финансови показатели през първото тримесечие на 2019 г. спрямо същия период на 2018 г. Печалбата преди данъци, такси, лихви и амортизация (EBITDA) на компанията се повишава със 17,7% до 42,8 млн. евро, а приходите се увеличават с 3,9% до 111,1 млн. евро. По този начин позитивната тенденция от последните три години не само се запазва, но и ускорява темпото си на ръст.

Ръстът на приходите на компанията се дължи основно на повишеното търсене на цялостни корпоративни ICT и cloud базирани решения, успешните усилия по предлагане на допълнителни услуги на настоящи мобилни и фиксирани клиенти, както и стабилния ръст на приходите на собствените спортни телевизионни канали MAX Sport. Освен това А1 продължава да разширява портфолиото си от услуги с предлагането на електронни винетки чрез сайта и приложението на телекома, старта на приложението за гледане на реклами с кауза А1 SmartAD, което допълнително допринася за ръста на приходите от услуги на компанията.

Средният приход от абонат (ARPU) нараства със 7% до 5,4 евро заради постоянните усилия на компанията да предложи качествени и релевантни оферти на своите клиенти. Средният приход от фиксирана линия (ARPL) също се повишава с 6,5% до 12,9 евро поради повишеното качество и по-доброто съдържание, което предлага телекомът.

Броят на клиентите на фиксирани услуги отбелязва ръст от 2,3% до близо 1,029 милиона, като позитивният тренд при ТВ и интернет услугите компенсира спада от намаляващата популярност на фиксираните гласови услуги. Общият брой клиенти на договор за мобилни услуги намалява с 3,1%.

Q1 2018

Q1 2019

+/- %

Приходи (в млн. евро)

107.0

111.1

3.9%

Печалба (EBITDA) (в млн. евро)

36.4

42.8

17.7%

Среден приход от абонат (ARPU) (в евро)

5.0

5.4

7.0%

Среден приход от фиксирана линия (ARPL) (в евро)

12.2

12.9

6.5%

Клиенти на мобилни услуги (в хиляди)

3,959.4

3,837.2

-3.1%

Брой на фиксирани услуги (в хиляди)

1,005.1

1,028.7

2.3%

Коментари

Задължително поле