БАБХ обясни за убитите кончета: Пътували без документи и маркировка

Снимка: Horses-bg.net

Българска агенция по безопасност на храните даде обяснение по казуса с умъртвените четири малки кончета, конфискувани при проверка на пътя поради липса на ветеринарна документация.

Случаят придоби известност, след като за него съобщи собственикът на животните. по думите му, животните са евтаназирани без знанието му.

Боян Минков отглежда 13 коня във видинското село Стакевци. Наскоро му предлагат да осинови и четири шестмесечни екземпляра от защитената местна порода „български каракачански кон". Той се съгласява, осигурява транспорт и на 22 декември животните тръгват от Калофер. В района на Правец обаче колата е спряна от полицията и животните са прибрани заради липса на пътен лист.

Минков се опитва да разбере от агенцията по безопасност на храните какво се случва с конете. От там го уверяват, че директорът на агенцията е в отпуск до 3 януари и когато се завърне, ще разреши проблема. В четвъртък сутринта обаче бъдещият осиновител на животните научава, че те са умъртвени.

В съобщение на сайта си от БАБХ обясняват, че при отглеждане и транспортиране на животни в нарушение на Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) и другите нормативни изисквания законът предвижда конфискуване на животните и насочването им към кланица, ако има гаранция за здравния им статус. В случаите, когато такава гаранция липсва, те се евтаназират по хуманен начин и се насочват за обезвреждане в екарисаж.

Позицията на агенцията по храните:

"Проверката е извършена вследствие на засиления контрол, който Българска агенция по безопасност на храните извършва съвместно с органите на Министерство на вътрешните работи, заради влошената епизоотична обстановка в страната и Европа. Целта е да се гарантира безопасността на хранителната верига и недопускането на пренасяне на заразни, както за животните, така и за хората болести.

Животните (4 коня, на видима възраст около 6 месеца) са превозвани при абсолютно неспазване на Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД). Те са превозвани с транспортно средство, което не е предназначено за транспорт на живи животни и са били без никакви документи, както и без идентификационна маркировка.

Законът категорично забранява отглеждането, придвижването или транспортирането на животни, на които не е извършена официална идентификация, както и на животни, на които не са изпълнени мерките, предвидени в програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози. Също така е забранено и транспортирането на животни без ветеринарномедицинско свидетелство, а за едрите преживни и еднокопитните животни - и без ветеринарномедицински паспорт.

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/262 на Комисията (Регламент за паспорт на еднокопитните животни), приложим от 1 януари 2016 г., бе преразгледана системата на Съюза за идентификация на еднокопитни животни, за да се гарантира, че тя е както безопасна, така и лесна за използване от потребителите. Идентификационният документ (паспорт) за еднокопитните животни е многоцелеви документ, предназначен за нуждите както на здравето на животните, така и на общественото здраве.

За гореизброените нарушения е предвидена минимална административна санкция от 300 до 500 лева, за физическо лице при първо нарушение, а при второ сумата е в двоен размер. Освен глобата, Законът предвижда и конфискуване на животните и насочването им към кланица, ако има гаранция за здравния им статус. В случаите, когато такава гаранция липсва, те се евтаназират по хуманен начин и се насочват за обезвреждане в екарисаж.

За Ваша информация ще припомним някои случаи на подобно неспазване на ветеринарномедицинското законодателство. Случая с болестта антракс от лятото на 2015 година, когато собственик на животно, плати с живота си и застраши здравето на стотици летуващи на нашето Черноморие. Случая с бруцелозата от 2015 година, когато също заради неспазване на правилата завърши със смъртен случай и десетки заразени хора."

Коментари

Задължително поле