Бавят ваучерите за храна

Бавят ваучерите за храна за 2022 г., които работодателите дават на служителите си. Причината за това е, че все още няма приет бюджет за 2022 г., става ясно от официално съобщение на Министерството на финансите. „Затова считаме, че е необходимо операторите на ваучери за храна, работодателите и работниците и служителите да се отнесат с разбиране и търпение в сегашната ситуация“, заявяват от министерството.

Според Закона за корпоративното подоходно облагане, общата годишна квота за предоставяне на ваучери за храна се утвърждава със закона за държавния бюджет на за съответната година. Съгласно Наредба №7 от 2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор, министърът на финансите със заповед определя за всяка календарна година индивидуална квота за предоставяне на ваучери за храна и общ брой на индивидуалните квоти.

Към настоящия момент няма влязъл в сила закон за държавния бюджет за 2022 г., заради това не е утвърдена обща годишна квота за предоставяне на ваучери за храна, съответно не е определена индивидуална квота и общ брой на индивидуалните квоти за 2022 г. На практика в момента липсва нормативно основание за разглеждане на заявления за получаване на индивидуална квота, посочват от Министерството на финансите.

В Народното събрание е внесен Законопроект за удължаване до 31 март 2022 г. на действието на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. С него се предлагат разпоредби, уреждащи специфични обществени отношения до приемането на съответните закони за 2022 г., включително по отношение на общата годишна квота за ваучерите за храна. Министерството на финансите има готовност за своевременно определяне на индивидуална квота за предоставяне на ваучери за храна и общ брой на индивидуалните квоти, при съобразяване на окончателните текстове в закона, посочват от ведомството.

Във връзка с това, заявления за получаване на първа индивидуална квота за 2022 г. следва да се подават едва след приемане на нормативно основание. Според Наредба №7 от 2003 г. индивидуалните квоти се предоставят в последователността на постъпване на заявленията до изчерпване на общия брой квоти. По този начин всички оператори на ваучери за храна ще бъдат поставени в равностойно положение при приемането на закона. Освен това оператор, подал заявление преди приемането на нормативно основание за това, няма да бъде привилегирован спрямо друг оператор, който действа съобразно закона.

Министерството на финансите ще направи необходимото за своевременното предоставяне на индивидуални квоти за 2022 г., когато са налице условията за това, заявяват от ведомството на Асен Василев.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Икономика