БАКБ - зелената банка с мисъл за околната среда

БАКБ смята да купува само зелен ток.

Увеличава подкрепата за проекти, които се борят с измененията в климата

Иска да финансира нови технологии като производство на зелен водород, улавяне и съхранение на въглероден диоксид

Финансира покупката на 60 нискоемисионни автобуса

Българо-американска кредитна банка (БАКБ) може да бъде наречена зелената банка на България. Тя представи първия си доклад за устойчивост (ESG), подчертавайки ангажимента на институцията да работи за зелено и устойчиво бъдеще.
ESG докладът (Environmental, Social and Governance) обхваща операциите на банката през 2021-2022 г., предоставяйки поглед над нейните усилия за намаляване на неблагоприятното въздействие върху околната среда и прилагане на политики за социална отговорност, финансов ангажимент и дигитално управление. Още през 2011 г., когато Цветелина Бориславова пое банката, си поставихме за цел БАКБ да бъде зелената банка на България, каза Илиан Георгиев, главен изпълнителен директор на БАКБ.

Банката работи активно за прилагане на нови технологии и иновативни решения, като финансира такива проекти на бизнеса. За нас зелената идея е приоритет много отдавна, каза Цветелина Бориславова, председател на Надзорния съвет на БАКБ и главен акционер в банката. Още през 2011 г. я заложихме като приоритет за банката и това доведе до изключително добри резултати за нас и повлия върху бизнеса, от което се гордеем, допълни тя. Трябва да се наблегне и на образованието на децата, защото този преход не може да се случи изведнъж, необходимо е да се наблегне на обучението във всички сектори, във всички групи, каза Цветелина Бориславова.

Близо половината от всички отпуснати от банката кредити са за бизнес, който намалява въглеродния отпечатък. В периода 2021-2022 г. БАКБ си партнира с други финансови институции в създаването на устойчив икономически растеж, подкрепа за малкия и среден бизнес в страната и насърчаване на неговата производителност и конкурентоспособност. Основните сектори, които банката подкрепя през периода 2021-2022 г., са земеделие и животновъдство, хранително-вкусова промишленост, строителство и търговия на дребно. Банката финансира проект на Столична община за екологично устойчива транспортна система в София и подобряване на условията за пътуване. Резултатът от този проект са купени 60 нискоемисионни автобуса или почти 10% от автобусния парк на Столична община. Банката подкрепи изграждането на модерна система за електронни билети и самотаксуване на пътниците на Столичен градския транспорт. Финансира множество проекти за възобновяема енергия от фотоволтаични централи за малкия и среден бизнес, които са с положителен ефект върху енергийния преход и намаляването на въглеродния отпечатък. Подкрепи и проект за споделена градска мобилност, в който превозните средства са електрически.

Основната цел, която БАКБ си поставя за периода 2023–2027 г., е увеличаване на подкрепата за проекти, които се борят с измененията в климата, защитават околната среда и подкрепят социалната устойчивост. За целта банката ще развие продукти за устойчиво финансиране, които да бъдат предложени на клиентите. Това са зелени заеми и такива, които са свързани с покриването на ясно дефинирани критерии за устойчивост. От интерес за банката е възможността за финансиране на нови технологии като производство на зелен водород, улавяне и съхранение на въглероден диоксид и други иновации, които подкрепят енергийния преход.

Цветелина Бориславова, председател на Надзорния съвет: Поставихме фокус върху клиентските потребности

Успяхме благодарение на действията и инвестициите, които последователно правим през годините, за изграждане на силна и устойчива компания. Изградихме система за ефективно управление на рисковете, адекватен финансов и оперативен контрол. Поставихме силен фокус върху клиентските потребности, дигитализацията и автоматизацията на процесите. Подкрепихме зелени инициативи и създадохме зелени, дигитални продукти, които спестяват природни ресурси. Поддържаме висока корпоративна култура, която засилва почтеността и справедливостта, отговорната и прозрачна за заинтересованите страни работа. Нашата ангажираност към опазването на околната среда, смекчаване измененията в климата, социалната и корпоративната отговорност имат определяща роля при взимането на решения. БАКБ е пионер във финансирането на зелената икономика, не само на алтернативни енергоизточници, но и на устойчива градска среда, „зелени таксита“, екологични проекти, свързани със зеления преход, биопроизводство и биоземеделие.

През последните години БАКБ пет пъти е получавала приз за най-зелена банка в страната за своите зелени проекти, продукти и цялостната си стратегия. Нашите цели са свързани с поддържане на високи стандарти за клиентите, навременно предлагане на подходящи и изгодни решения за бизнеса и потребителите, и същевременно осигуряване на ползи и добавена стойност за тях, за нашите акционери и заинтересованите ни страни. Вярваме, че трябва да продължим в тази посока. Банката, нашите служители, партньори и клиенти, всички заедно, можем да допринесем със своето отговорно отношение към природата, към обществото и развитието на екологична и конкурентоспособна икономика в България.

Илиан Георгиев, главен изпълнителен директор: Финансираме дейности с положителни въздействия върху обществото

Ролята, която банките имат в прехода към устойчива икономика, е управлението на финансови потоци и по-конкретно насочването им към икономически дейности с положителни въздействия върху околната среда и обществото. За нас това е отговорност и означава, че имаме нужда от надграждане на знания и създаване на вътрешен капацитет по темите за устойчивостта. Затова за нас има две направления, по които следва да натрупаме знания и експертиза. От една страна това означава познаване на ESG материята, свързаните с нея регулации, инструменти за оценка на ESG рискове и за управление на темите за устойчивостта в рамките на банката. От друга страна ние трябва да знаем достатъчно и по теми, които не са толкова значими за банката и нейната пряка дейност, а са съществени за различните бизнес сектори. Т.е. необходимо е познаването на критериите, които определят по ясен и обективен начин дали проектите и дейностите, които финансираме, са устойчиви. Така ще осигурим подкрепа за клиентите в повишаване нивото на тяхната ангажираност в развитието на такива проекти.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Финанси